Rekordowa umowa polskiego pośrednika programów UE
11 paź 2018 12:24

PKO Leasing SA oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisały umowę gwarancyjną w ramach tzw. Instrumentu Gwarancji Kredytowych unijnego programu COSME. Umowa pozwoli PKO Leasing SA na udostępnienie polskim przedsiębiorcom łącznie 1,5 mld zł leasingu oraz pożyczek na preferencyjnych warunkach: przy niższej wpłacie własnej, wydłużonym okresie finansowania oraz według uproszczonych procedur. Maksymalna kwota pojedynczej transakcji wyniesie 1,5 mln zł. Z lepszych warunków finansowania skorzysta około 10 000 polskich przedsiębiorców, w tym start-upów. Oferta będzie dostępna przez dwa lata, od 11 października br. do października 2020 roku.

Obecna umowa to największa transakcja dot. gwarancji bezpośrednich, zawarta przez polskiego Narodowego Pośrednika Finansowego, w całej historii wdrażania instrumentów finansowych programów UE. „1,5 mld zł preferencyjnego finansowania dla 10 tysięcy polskich przedsiębiorców to ogromny sukces PKO Leasing i EFI. Dzięki umowie mikro, małe i średnie firmy będą miały dostęp do finansowania swoich inwestycji na preferencyjnych warunkach, które inaczej nie byłyby dostępne. Jestem przekonana, że dzięki tym środkom polscy przedsiębiorcy rozwiną swoje biznesy i zdobędą nowe przewagi konkurencyjne. Taki bowiem jest cel instrumentu gwarancyjnego programu COSME, jak i realizowanej przez rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Oferta PKO Leasing w ramach programu COSME jest przeznaczona dla przedsiębiorców z sektora MŚP, tzn. zatrudniających mniej niż 250 pracowników, o przychodach poniżej 50 mln euro bądź sumie bilansowej poniżej 43 mln euro. Z finansowania mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy niedysponujący środkami na wpłatę wstępną, bez historii kredytowej bądź o krótkim okresie działalności (start-upy). Dzięki wsparciu UE, PKO Leasing zaproponuje im m.in. wydłużony okres spłaty oraz obniżone wymagania dotyczące zabezpieczenia. Możliwe będzie również obniżenie do zera wstępnej opłaty leasingowej. Finansowanie z gwarancją EFI może być wykorzystane m.in. na zakup maszyn i urządzeń. Z oferty będą mogli skorzystać przedsiębiorcy ze wszystkich sektorów.

Umowa PKO Leasing SA jest realizowana w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), głównego filaru Planu Inwestycyjnego dla Europy, tzw. Planu Junckera.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: „Cieszę się, że dzięki tej nowej umowie i gwarancji udzielonej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny będziemy mogli wesprzeć ok. 10 tysięcy polskich MŚP i zapewnić im finansowanie o wartości 1,5 mld PLN. Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa są konkurencyjne, lecz często potrzebny im jest dodatkowy impuls do wprowadzania nowych produktów, ekspansji poza rynki lokalne i rozwoju w zakresie badań i innowacji. Nowa umowa PKO Leasing, w ramach COSME i Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, pomoże im to osiągnąć".

Opracowano na podstawie informacji Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE