19. Konferencja Użytkowników Systemu Apogee
30 lis 2018 10:30

Ponad 100 klientów firmy Agfa wzięło udział w spotkaniach skierowanych do użytkowników jej rozwiązania workflow – systemu Apogee. Tym razem zamiast ogólnopolskiej konferencji zorganizowano 4 lokalne wydarzenia: w Sopocie, Poznaniu, Krakowie i Warszawie. Ich uczestnicy mieli okazję poznać nowe funkcje i moduły systemu Apogee v11, który pojawił się niedawno na rynku.

Występujący jako pierwszy Adam Skierkowski – specjalista ds. oprogramowania w polskim oddziale firmy Agfa podkreślał bogate, ponad 20-letnie doświadczenia belgijskiego producenta w zakresie rozwiązań workflow. Przypomniał też historię rozwoju Apogee, którego najnowsza wersja – Apogee v11 przynosi wiele udoskonaleń, stworzonych głównie z myślą o druku komercyjnym.
Wiele z nich wprowadzono w portalu WebApproval v11 – narzędziu umożliwiającym współpracę pomiędzy drukarniami i ich klientami oraz akceptację stron przez tych ostatnich za pomocą przeglądarki internetowej. W nowej wersji oferuje on m.in. lepsze wsparcie dla rozbudowanych okładek. Wyposażony został też w narzędzia pomiarowe poprawiające orientację w rozmiarach obiektów osadzonych w dokumencie czy też planowanie elementów na stronach. WebApproval v11 przynosi także opcję samodzielnego tworzenia prac przez handlowców czy administratorów ze strony klienta.
Zupełną nowością w systemie Apogee v11 jest interfejs sieciowy WebFlow. Ta część portalu jest skierowana wyłącznie do pracowników drukarń: kierownictwa, handlowców i operatorów. Pozwala na przegląd zleceń wszystkich klientów i – podobnie jak WebApproval – umożliwia tworzenie prac, zarządzanie ich zawartością czy sprawdzanie statusu. Pozwala też na zaprezentowanie danych produkcyjnych w postaci listy arkuszy. „Co istotne, oba interfejsy – WebFlow i WebApproval – mogą być użytkowane jednocześnie, także w połączeniu z narzędziami takimi jak PrintSphere czy PressTune – podkreślał Adam Skierkowski. – Oparte na centrum produkcyjnym, jakim jest serwer Apogee Prepress, umożliwiają zintegrowaną komunikację e-mail, będąc atrakcyjną ofertą, zwłaszcza dla firm poligraficznych nieposiadających systemów MIS. (...)”.
Jedną z najważniejszych nowych funkcjonalności systemu Apogee v11 jest – jak zaznaczył Adam Skierkowski – większe wsparcie dla łączenia prac. Dzięki automatycznemu (zamiast ręcznego) łączeniu różnych prac lub ich części produkcyjnych w jednym przebiegu można zredukować makulaturę i zmniejszyć liczbę kompletów form drukowych. Udoskonalona funkcja łączenia prac pozwala też na śledzenie każdej z nich i zapewnia ich poprawną obróbkę. To odpowiedź na problemy drukarń komercyjnych związane ze spadkiem nakładów.
Innym wyzwaniem, któremu muszą stawić czoła drukarnie komercyjne bazujące na technice offsetowej, jest – zdaniem Adama Skierkowskiego – stale rosnąca popularność personalizacji, wymuszająca inwestycje w rozwiązania cyfrowe. „Apogee v11 – jako centrum produkcyjne działu prepress – umożliwia sterowanie zarówno przygotowaniem plików i form offsetowych, jak i danych trafiających do maszyn cyfrowych. Współpracuje bowiem ze wszystkimi liczącymi się interfejsami (DFE), dedykowanymi tym urządzeniom. Ważnym aspektem tego procesu jest autoimpozycja cyfrowa, uwzględniająca optymalne wykorzystanie papieru i zgodność z urządzeniami wykończeniowymi.”
Wśród innych usprawnień Apogee v11 Adam Skierkowski wymienił też: automatyczne przetwarzanie rozkładówek i ich rozdzielanie na pojedyncze strony; automatyczną aktualizację parametrów urządzeń wyjściowych z myślą o danej maszynie drukującej oraz zmodyfikowaną i uproszczoną funkcję Check-Out/Check-In. Jak podkreślał, Apogee v11 uwzględnia najnowsze rozwiązania technologiczne strategicznych partnerów firmy Agfa: Adobe APPE 5.0, Enfocus PitStop 2018 i Microsoft SQL 2016.
Adam Skierkowski zaprezentował też coraz liczniejsze w ofercie firmy Agfa rozwiązania software’owe, bazujące na technologii cloud computing. Jak podkreślał, produkcja z ich wykorzystaniem jest preferowana przez drukarnie posiadające kilka oddziałów, gdzie naświetlanie płyt odbywa się w różnych lokalizacjach: „Tu optymalnym rozwiązaniem jest wdrożenie w każdej z nich dedykowanych serwerów PlateMaker, zintegrowanych z tym samym systemem – Apogee Prepress. Jego implementacja w „chmurze” lub w środowisku wirtualnym jest stosunkowo prosta i może odbywać się na zasadzie licencji software’owej, bez konieczności nabywania klucza sprzętowego. Jedynym wymogiem jest posiadanie stałego łącza internetowego”.
W skład pakietu Apogee v11 wchodzi też nowy program Asecuri, stworzony z myślą o projektowaniu i produkcji druków zabezpieczonych. Posiada on narzędzie do porównywania bitmap, wbudowane w podgląd rastrowy – Raster Compare.
Z kolei z myślą o impozycji opakowań w ofercie firmy Agfa pojawiło się rozwiązanie Tilia Phoenix pozwalające tworzyć gotowe do drukowania montaże z użyciem precyzyjnych, specjalistycznych narzędzi i bogatych zestawów dynamicznych marek.
19. Konferencja Użytkowników Systemu Apogee stała się też okazją do przypomnienia dwóch narzędzi, jakie pojawiły się w ofercie firmy Agfa w ramach pakietu ECO3: PressTune i InkTune. Zaprezentował je Maciej Baur – product manager w polskim oddziale firmy Agfa i certyfikowany ekspert UGRA.
Program ECO3 uwzględnia również rozwiązania materiałowe i sprzętowe, które uczestnikom konferencji zaprezentował Mirosław Opolski – specjalista ds. płyt offsetowych w polskim oddziale Agfa. Przedstawił charakterystykę Energy Elite Eco, porównując je z płytami Energy Elite Pro i wskazując na korzyści ekonomiczne, jakie można uzyskać z ich wdrożenia: redukcję chemii używanej do obróbki form drukowych i większą jej żywotność czy możliwość realizacji wyższych nakładów przy zastosowaniu farb oksydacyjnych (do 600 tys. egz.).

Po zakończeniu prezentacji klienci wzięli udział w dwóch sesjach warsztatowych, podczas których Marcin Rawicki i Adam Skierkowski szczegółowo omawiali praktyczne aspekty zastosowania nowych funkcji systemu Apogee.

Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa