Suzan Morno-Wade nowym wiceprezesem Xerox
3 gru 2018 09:31

Jak poinformowała firma Xerox, Suzan Morno-Wade została powołana na stanowisko wiceprezesa wykonawczego i dyrektora ds. zasobów ludzkich. Morno-Wade będzie członkiem Komitetu Wykonawczego spółki, raportując do wiceprezesa i dyrektora generalnego – Johna Visentina.

Jednym z zadań Suzan Morno-Wade będzie współpraca z zespołem kierownictwa Xerox w celu realizacji strategii kapitału ludzkiego, która ma ułatwić i wesprzeć transformację firmy. Suzan ma wdrażać najlepsze praktyki związane z zarządzaniem talentami, kształceniem się, systemem nagród i potencjałem organizacyjnym – czynnikami niezbędnymi do uzyskania wysokich wyników biznesowych i przyszłego rozwoju firmy.

„DNA firmy Xerox opiera się na innowacjach kierowanych przez utalentowanych pracowników, którzy rozwiązują złożone problemy klientów poprzez rozwój technologii. Rozległa wiedza ekspercka Suzan w zakresie zasobów ludzkich ma kluczowe znaczenie dla firmy napędzanej innowacjami. Wzmacniamy w ten sposób zespół zatrudniając najlepszych ludzi z odpowiednimi umiejętnościami, zdolnościami przywódczymi, aby wspólnie zrealizować naszą wizję” – powiedział John Visentin, wiceprezes i dyrektor generalny Xerox.

Morno-Wade dołączyła do Xerox w 2016 roku obejmując stanowisko wiceprezesa działu Total Rewards, posiada 20-letnie doświadczenie w branżach technologicznych, przemyśle naftowym i gazowym oraz branży dóbr konsumpcyjnych.

Na podstawie informacji firmy Xerox opracowała BZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>