Niepokój pracowników drukarń Circle Media Group
6 mar 2019 11:04

We wspólnym komunikacie z 26 lutego br. europejskie związki pracowników Circle Media Group (CMG) wyrażają wielki niepokój, mówiąc o „sytuacji bardziej niż niepokojącej w każdym przedsiębiorstwie” wchodzącym w skład grupy.

Circle Media Group, z siedzibą w Amsterdamie, powstała w wyniku fuzji Circle Printers i Roto Smeets w roku 2017. Obecnie posiada 26 zakładów w 10 krajach europejskich i jeden w USA. Zatrudnia ponad 5000 osób i realizuje obroty w wysokości 900 mln euro.

W 2018 r. grupa dokonała licznych akwizycji, przejmując belgijską drukarnię Corelio Printing, grupę CPI specjalizującą się w druku książek mającą swą siedzibę we Francji oraz – w grudniu – niemiecką drukarnię Korner Druck.

Międzynarodowa federacja związkowa UNI Global Union, reprezentująca 20 mln pracowników sektora usług na całym świecie, oskarża holenderską grupę o realizowanie serii przejęć bez posiadania wystarczających środków finansowych dla realizacji tej strategii.

UNI Global Union zarzuca także CMG nieprawidłowości przy likwidacji belgijskiej drukarni Charleroi w styczniu br. podkreślając, iż przebiegła ona w nieakceptowalny sposób i stanowiła „przykład niezbyt prawomyślnych działań akcjonariuszy cypryjskich i luksemburskich, często pozostających poza zasięgiem prawa działającego w różnych krajach, w których są zlokalizowane drukarnie.”

Federacja wylicza m.in.: opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń, redukcję aktywów, niepłacenie dostawcom papieru i farb, problemy z bankami, nieuznawane faktury, a także nadmierne zadłużanie struktur prowadzące do szybkiej upadłości wielu zakładów.

Związki z poszczególnych przedsiębiorstw grupy zadecydowały o utworzeniu wspólnego komitetu w celu obrony interesów pracowników.

Na podstawie graphiline.com opracowała IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>