Znamy opinie zwiedzających o targach RemaDays 2019
13 maj 2019 09:50

Jak co roku po zakończeniu targów RemaDays Warsaw organizator dokonuje podsumowania i wyciąga wnioski na kolejną edycję. Dlatego bardzo pomocna jest ankieta przeprowadzana wśród zwiedzających, by poznać ich opinie.
Dla 80 proc. respondentów głównym celem przyjazdu na targi RemaDays Warsaw 2019 była chęć zapoznania się z nowościami branży reklamowej. Ponad połowa kierowała się chęcią nawiązania kontaktów handlowych. Dla 30 proc. gości najistotniejsza okazała się wizyta na stoisku konkretnego wystawcy.
Najważniejszym źródłem informacji o Targach Reklamy i Druku RemaDays Warsaw okazało się zaproszenie od organizatora i wystawców, a także kampania reklamowa w internecie.
Największym zainteresowaniem cieszyły się stoiska wystawców w drugim dniu RemaDays Warsaw 2019. Blisko połowa zwiedzających (42 proc.) zdecydowała, że pojawi się w centrum Ptak Warsaw EXPO właśnie w czwartek, 14 lutego.
Liczba wystawców i ich niezwykle ciekawe propozycje sprawiły, że do kompleksowego zapoznania się z ofertą nie wystarczył zwiedzającym jeden dzień. Co 8. ankietowany spędził w Nadarzynie przynajmniej dwa targowe dni. Natomiast 3 proc. badanych przebywało w stolicy od początku do końca imprezy.
Według przeprowadzonej ankiety 80 proc. gości opuszczało hale targowe w doskonałych nastrojach, bo udało im się zrealizować wszystkie postawione cele. Taka sama liczba respondentów pozytywnie oceniła całą imprezę. Chwalono przekaz reklamowy, stronę internetową i dobrą organizację centrum targowego.
Za największą zaletę RemaDays 2019 respondenci uznali różnorodność oferty ponad 800 wystawców i 11 sektorów oraz dużą liczbę wystawców. Taką opinię wyraziło 65 proc. pytanych. Dla blisko 50 proc. pytanych najważniejszą zaletą były nowości branżowe.
Podczas targów zwiedzający mieli do dyspozycji specjalne mapki targowe. Ich przydatność pozytywnie oceniło blisko 70 proc. respondentów.
Bardzo pozytywnie też oceniono nowość na targach, jaką był pokaz produktowy Gifts&Textile Show. Taką opinię wyraziło 65 proc. badanych.
Bogata i innowacyjna oferta wystawców, a także wzrost komfortu pracy sprawiły, że 70 proc. ankietowanych wyraziło chęć wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji warszawskich targów.
Większość bo 51 proc. badanych stanowiły kobiety, a także osoby do 40. roku życia (54 proc.).
Goście z zagranicy za najważniejszy powód pojawienia się w Nadarzynie uznali chęć nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych (80 proc.). Ponad 50 proc. badanych wyraziło chęć zapoznania się z nowościami branżowymi, a 43 proc. spotkania z konkretnym wystawcą.
W centrum wystawienniczym Ptak Warsaw EXPO pojawili się przedstawiciele 52 krajów. Blisko 75 proc. badanych przebywało na RemaDays Warsaw 2019 przynajmniej 2 dni. 10 proc. badanych gościło w Warszawie przez 3 dni.
Ze względu na realizację celów wizytę w Polsce za niezwykle udaną uznało 85 proc. respondentów z zagranicy.
Bardzo pozytywnie (aż 80 proc. badanych) oceniono wizerunkowe aspekty targów: stronę www oraz kampanię reklamową. Dobrą stroną targów według zagranicznych zwiedzających jest organizacja centrum targowego (ponad 70 proc.).
Duża ilość wystawców oraz różnorodność oferty i sektorów były największym magnesem przyciągającym na targi specjalistów spoza Polski. Taką opinię wyraziło 65 proc. Badanych.
20 proc. respondentów skorzystało z usługi umawiania spotkań z wystawcami dostępnej poprzez listę wystawców.
Co drugi zwiedzający z zagranicy zadeklarował chęć udziału w następnej edycji targów.
Większość badanych stanowili mężczyźni (71 proc.) oraz osoby powyżej 40. roku życia (68 proc.).

ZOBACZ STATYSTYKI

Opracowano na podstawie informacji organizatora

error: Kopiowanie zabronione!
cript>