Rekordowe wyniki Grupy Arctic Paper po pierwszym kwartale 2019
29 maj 2019 09:30

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale wyniosły 820,6 mln PLN (190,7 mln EUR). EBITDA w I kwartale osiągnęła poziom 82,4 mln PLN (19,1 mln EUR). EBIT w I kwartale wyniósł 59,1 mln PLN (13,7 mln EUR), a zysk netto 38,2 mln PLN (8,9 mln EUR).

Powołanie nowego dyrektora sprzedaży w marcu br. miało na celu wzmocnienie sprzedaży.

Wdrożono program poprawy rentowności dla segmentu papieru, z celem uzyskania oszczędności w wysokości 40 mln PLN w skali roku; pełny efekt oczekiwany w 2020 roku.

Wprowadzono Munken Kraft - nowy produkt skierowany do systematycznie rosnącego segmentu opakowań.

Poziom wyników I kwartału dla segmentu papieru spowodował naruszenie kowenantów zawartych w umowie finansowania. Zgodę na przekroczenie poziomu kowenantów wyraziły już banki (tzw. waiver). Dodatkowo planowane jest zwołanie zgromadzenia obligatariuszy, by uzyskać także ich akceptację.
„Aby dostosować organizację do zachodzących na rynku zmian i wzmocnić naszą konkurencyjność, konieczne jest podjęcie dodatkowych działań mających na celu obniżenie kosztów, zwiększenie wydajności i przyspieszenie rozwoju naszego portfolio produktów – powiedział Michał Jarczyński, prezes zarządu Arctic Paper SA. - Nieustannie pracujemy nad rozwojem nowych produktów. Chcemy, by do końca 2022 r. jedna czwarta naszych przychodów pochodziła ze sprzedaży produktów innych niż papier graficzny.”

W I kwartale 2019 r. Grupa Arctic Paper osiągnęła przychody w wysokości 820,6 mln PLN (w porównaniu do 788,1 mln PLN w I kw. 2018 r.), a EBITDA wyniosła 82,4 mln PLN (w porównaniu do 71,5 mln PLN w I kw. 2018 r.). Na poziomie wyników skonsolidowanych miniony kwartał był najlepszym pierwszym kwartałem w historii Grupy.

Opracowano na podstawie informacji Grupy Arctic Paper

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>