Petycja ws. zmiany ministra odpowiedzialnego za poligrafię
11 lip 2019 15:10

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Kanclerza PBKG Jacka Kuśmierczyka skierowanym  do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zmiany podległości polskiej branży poligraficznej Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tę ważną, ze względu na dobro wspólne całego sektora,  inicjatywę można poprzeć podpisując petycję, którą znajdą Państwo na stronie www.petycjeonline.com

„Szanowny Panie Premierze,

W imieniu społeczności polskich poligrafów i konwerterów dla dobra szeregu gałęzi rodzimej gospodarki zwracam się do Pana z prośbą o zmianę ministra odpowiedzialnego za przemysł poligraficzny.

W chwili obecnej tę kompetencję posiada szef resortu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co jest następstwem dekretu o utworzeniu i zakresie działania Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa z dnia 2 sierpnia 1951 roku podpisanego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Bolesława Bieruta oraz Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza, uchylonego Ustawą o Zakresie Działania Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 lutego 1961 roku podpisaną przez Przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego.

Branża, którą reprezentuje Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, generuje prawie 15 miliardów złotych przychodów, co daje jej już 7. miejsce w Europie, zatrudnia przeszło 50 tysięcy pracowników, liczy ponad 8000 przedsiębiorstw i jest strategicznym partnerem takich sektorów jak produkcja rolno-spożywcza, kosmetyczna, chemiczna, meblarstwo czy farmacja.

Jesteśmy twórcami szeregu ważnych innowacji, do których należą: druk 3D obwodów scalonych, podręczników dla osób niewidzących, zastosowanie farb wodnych w technologii cyfrowej czy wprowadzenie sztucznej inteligencji do procesu rozpoznawania obrazów i optymalizacji kolorów.

Pełna analiza zawarta jest w Raporcie „Rynek Poligraficzny i Opakowań z Nadrukiem” publikowanym przez KPMG, Uniwersytet Warszawski i Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, będącym załącznikiem do niniejszego pisma.

W związku z powyższym zasadnym jest podporządkowanie polskiej poligrafii Ministrowi Inwestycji i Rozwoju lub Przedsiębiorczości i Technologii, co pozwoliłoby na niezbędną dla rozwoju rodzimej przedsiębiorczości koordynację działań i nadzór.

Mając w głębokim szacunku osiągnięcia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydaje nam się, że działania dedykowane w pełni przemysłowej produkcji firm poligraficznych i konwertingowych nie są spójne z muzealnictwem, renowacją zabytków, produkcją filmową, twórczością artystyczną czy bibliotekoznawstwem.

Zmiana Ministra właściwego miałaby również ważne znaczenie symboliczne, bowiem wpisywałaby się świetnie w realizowany przez obecny Rząd Rzeczypospolitej proces likwidacji pozostałości systemu władzy komunistycznej, zgodnie z doktryną którego powielanie treści i obrazów musiało podlegać szczególnej kontroli.

Licząc na Pańskie zrozumienie i życzliwość

pozostaję w głębokim szacunku

Jacek Kuśmierczyk

Kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga”

error: Kopiowanie zabronione!
cript>