Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)
18 lip 2019 09:25

17 lipca sejmowa Komisja Finansów Publicznych i Budżetu przyjęła rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk sejmowy 3255), a także rozpatrywany wspólnie projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3206).

Nowelizacja wprowadza wiele zmian, w tym te implementujące dyrektywę 2018/1713, która dała państwom członkowskim możliwość stosowania dla e-książki i e-prasy takiej samej stawki podatku VAT jak dla wydań drukowanych, o ile nie składają się one w całości lub w przeważającej mierze z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki. Jest to zrealizowanie wieloletnich starań Izby Wydawców Prasy oraz wydawców w innych krajach UE.

Odnośnie do stawek VAT dla prasy drukowanej, Ministerstwo Finansów w swoim pierwotnym projekcie zakładało wyrównanie stawek i ustalenie ich – dla wszystkich tytułów i wersji – na poziomie 8 proc. (załącznik nr 1 projektu, poz. 73).

Dzięki staraniom IWP  udało się zachować dla czasopism lokalnych i regionalnych w wersji drukowanej stawkę 5 proc. (załącznik nr 2 projektu, poz. 19).

Pomimo starań Izby, rząd nie zgodził się obecnie na zachowanie 5 proc. stawki podatku dla drukowanych wersji innych tytułów specjalistycznych (fachowych i naukowych), które dotychczas mogą – przy spełnieniu odpowiednich warunków – stosować 5 proc. stawkę. Po wejściu w życie nowelizacji będą one objęte stawką 8 proc. Jednak w trakcie obrad sejmowej Komisji Finansów Publicznych i Budżetu, wskutek ponawianych wniosków Izby w tej sprawie, wspartych przez część posłów – członków Komisji, udało się uzyskać deklarację przedstawicieli Ministerstwa Finansów o gotowości powrotu do rozmów na ten temat w okresie do przewidzianego projektem wejścia w życie pełnej matrycy VAT, czyli przed 1 kwietnia 2020 r.

Jeśli parlament  przyjmie nowelizację zgodnie z aktualnym brzmieniem projektu, wyżej wymienione przepisy zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2020 roku, przy czym na podstawie przepisów przejściowych (art. 4 projektu nowelizacji) dotyczące prasy stawki w nich zawarte –  czyli: 8 proc. na wydania online dla całej prasy, 5 proc. dla wydań drukowanych czasopism lokalnych i regionalnych oraz 8 proc. dla wydań drukowanych pozostałych gazet i czasopism – zaczną obowiązywać już od 1 września 2019 roku.

Opracowano na podstawie informacji IWP

error: Kopiowanie zabronione!
cript>