Heidelberg notuje dobrą sytuację w zakresie zamówień
7 sie 2019 12:38

Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) rozpoczął drugi kwartał roku budżetowego 2019/2020 ze znacznie lepszą sytuacją dotyczącą zamówień, niż w pierwszym kwartale. Częściowo kompensuje to słaby pierwszy kwartał - w szczególności w Europie. Firma systematycznie kontynuuje transformację cyfrową oraz rozwija innowacyjne, cyfrowe modele biznesowe. Zapotrzebowanie na oferty kontraktowe i subskrypcyjne, które są głównym celem strategii firmy, wzrosło w pierwszym kwartale roku budżetowego 2019/2020. Celem średniookresowym Heidelberga jest zwiększenie udziału sprzedaży cyklicznej - głównie z działalności związanej z kontraktami i subskrypcjami - do ok. jednej trzeciej całkowitej sprzedaży. W ramach subskrypcji aktualnie klientom oferowany jest pakiet obejmujący: urządzenia, usługi, materiały eksploatacyjne i oprogramowanie, w ramach jednej umowy opartej na użytkowaniu, która obowiązuje przez kilka lat. W przyszłości klienci będą mogli łączyć i wykorzystywać poszczególne komponenty z tej oferty przez określony czas zgodnie z ustalonymi standardami.

Zwłaszcza pod koniec pierwszego kwartału potrzeba dalszego strategicznego rozwoju firmy uwidoczniła rosnąca niechęć do inwestowania, zwłaszcza w Europie Zachodniej oraz związane z tym zmiany w sprzedaży ze względu na spowolnienie gospodarcze. EBITDA wyniku finansowego sprzedaży kwartalnej, po wyłączeniu wyniku restrukturyzacji oraz wynik netto po opodatkowaniu, spadły w porównaniu z analogicznymi danymi za poprzedni rok. W połowie lipca Heidelberg dostosował swoje prognozy na rok budżetowy 2019/2020 jako całość, aby odzwierciedlić zmienione oczekiwania biznesowe.

Pomimo poprawiającej się sytuacji zamówień na początku drugiego kwartału i utrzymujących się pozytywnych efektów udanych targów Print China 2019, firma Heidelberg natychmiast podjęła kroki w celu poprawy wyników. Obejmują one strategie uelastycznienia godzin pracy w perspektywie krótkoterminowej oraz projekty strukturalne mające na celu osiągnięcie stałego wzrostu rentowności. Heidelberg zainicjował także program znaczącej poprawy kapitału obrotowego netto i wolnych przepływów pieniężnych. Wiąże się to z dokładną kontrolą wielu inwestycji planowanych na bieżący i następny rok budżetowy, w celu zmniejszenia planowanych inwestycji o ok. 20 mln EUR. Przewiduje się również zoptymalizowanie czasu realizacji i poziomów zapasów, a także lepsze zarządzanie należnościami dla zmniejszenia zaangażowanego kapitału o ok. 50 mln EUR. Ponadto Heidelberg rozważa zmiany w swoim portfolio, które będą wiązały się ze sprzedażą niektórych mniejszych obszarów spółki, wraz z dalszymi optymalizacjami strukturalnymi.

„Dobry początek drugiego kwartału oznacza, że ​​jesteśmy pewni osiągnięcia naszego planowanego wolumenu działalności w roku budżetowym. Ponadto, pozytywny wpływ licznych środków, które wprowadziliśmy w celu poprawy naszych wyników i wolnych przepływów pieniężnych, będzie odczuwalny w drugiej połowie roku budżetowego - powiedział Rainer Hundsdörfer, dyrektor generalny w firmie Heidelberg. - W nadchodzących latach transformacja cyfrowa ma zmniejszyć naszą ewentualną podatnoś na wahania koniunktury, zwiększając udział działalności powtarzalnej do około jednej trzeciej sprzedaży naszej grupy. Poczyniliśmy już znaczne postępy w tym zakresie. Ponadto stale zwiększamy nasz udział w rynku, inwestując w naszą podstawową działalność.”

Na podstawie informacji firmy Heidelberg opracowała AP

error: Kopiowanie zabronione!
cript>