Farby offsetowe SunPak FSP z certyfikatem potwierdzającym proekologiczność
6 wrz 2019 10:22

Firma Sun Chemical poinformowała, że jej flagowy produkt do drukowania opakowań w technice offsetowej – farba SunPak FSP (bazująca na odnawialnych biosurowcach) uzyskała certyfikat Beta Analytic. Potwierdza on jej proekologiczność, zarówno w kontekście zgodności z obowiązującymi przepisami, jak i ze standardami polityki zrównoważonego rozwoju.

Analizę farb SunPak FSP pod względem ich zgodności z normami i ekostandardami przeprowadziła firma Beta Analytic – od 1979 r. będąca jednym ze światowych liderów w dziedzinie technik mierzenia tzw. śladu węglowego (w systemie Carbon-14). Testy zostały przeprowadzone w jej laboratorium, zlokalizowanym na Florydzie (USA). Specjaliści Beta Analytic poddali pomiarom stosunek węgla pierwiastkowego znajdującego się w farbach w odniesieniu do standardów SRM 4990C, przyjętych przez amerykański Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii (NIST). Wyniki zostały potwierdzone akredytacją ISO/IEC 17025:2005.
Stosunek węgla pierwiastkowego został obliczony w ujęciu procentowym i przedstawiony jako udział „węgla biologicznego”. Wskaźnik ten mówi o zawartości procentowej węgla w badanych farbach w odniesieniu do jego pochodzenia: ze źródeł „naturalnych” (plantacje roślinne) i „syntetycznych” (petrochemie). Testy pokazały, że np. 77 proc. całkowitej zawartości węgla organicznego w farbach SunPak FSP stanowi tzw. biowęgiel, przy zaledwie 23 proc. udziale węgla kopalnego, z czego większość przypada na obecne w farbach pigmenty.
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu i członek zarządu Sun Chemical, mówi: „Od wielu lat Sun Chemical aktywnie promuje i wprowadza na rynek rozwiązania proekologiczne takie jak SunPak FSP. Stale też pracujemy nad wytycznymi realizowanej przez firmę polityki zrównoważonego rozwoju, w oparciu o które tworzymy, produkujemy i dystrybuujemy nasze produkty. Te same zasady staramy się stosować przy współpracy z naszymi klientami i dostawcami. Tym większą dumą napawa nas fakt, że proekologiczność farb SunPak FSP – jednej z najpopularniejszych serii z naszego portfolio - została potwierdzona przez niezależną instytucję. Przyjazność dla środowiska i zrównoważony rozwój będą w dalszym ciągu fundamentami naszej działalności, zarówno w kontekście innowacji, jak i udoskonalania już istniejących rozwiązań. Jak pokazuje rosnący w skali globalnej popyt na farby SunPak FSP, działania te są dostrzegane i doceniane przez naszych klientów”.

Opracowano na podstawie informacji firmy Sun Chemical

error: Kopiowanie zabronione!