Złote Medale targów TAROPAK 2019
23 wrz 2019 13:36

Przyznano Złote Medale wystawcom tegorocznych targów TAROPAK. Oto lista laureatów.

1. Folia BCF Eco

CAVITEL POLAND Sp. z o.o. – zgłaszający i producent

Uwzględniono uwarunkowania socjalno-kulturalne (np. wymagania klientów dotyczące stosowania produktów opartych na materiałach biodegradowalnych i niezagrażających środowisku naturalnemu); wzrost po stronie popytu rynku, dotyczący wzrostu wymagań co do jakości i ceny usług; wzrost świadomości producentów żywności - weryfikacja zawartości stosowanych minerałów w wyrobie gotowym w procentach. Konkretny producent żywności zainteresowany produktami oferowanymi przez Cavitel Poland Sp. z o.o. będzie oczekiwał przedstawienia karty charakterystyki, która musi potwierdzić zawartość minerałów w ekofolii. Wzięto też pod uwagę nastawienie obecnych konsumentów na możliwość recyklingu produktów używanych podczas codziennej konsumpcji.

2. Program iFormer „Modułowy system produkcji opakowań typu SRP” (shelf ready packaging)

PROTIM Sp. z o.o. - zgłaszający i producent

Innowacyjny modułowy system produkcji opakowań SRP – iFormer obsługuje ponad 200 bazowych konstrukcyjnych opakowań tekturowych i składa się z konfigurowalnych modułów, które w autorskiej technologii MSC PROTiM mogą być w prosty sposób łączone. Dobór poszczególnych modułów funkcjonalnych dla danego ciągu technologicznego produkcji opakowań zbiorczych optymalizowany jest wg kształtu opakowania, sposobu jego zaklejenia oraz wydajności danego ciągu technologicznego. W ramach każdego kształtu opakowania, produkowanego na konkretnym ciągu technologicznym, przewidziana jest możliwość automatycznego regulowania opcji gabarytu opakowania w każdym z modułów. W ramach optymalizacji doboru poszczególnych modułów oraz w zależności od potrzeb, w konkretnym ciągu technologicznym można zwielokrotnić liczbę modułów, a każdy z nich może być zastosowany w różnych opcjach. Moduły systemu iFormer są autonomiczne, co pozwala na ich szybką modyfikację pod względem funkcjonalności. W ramach systemu stworzono również nowatorskie maszyny wieloformatowe, umożliwiające równoczesną produkcję kilku opakowań, z których maszyna FTHT 6 MULTIFORMAT jest objęta zgłoszeniem patentowym.

3. Radpak Flex Packer

RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących Sp. z o.o. – zgłaszający i producent

Innowacyjny system pakowania zbiorczego Radpak Flex Packer zapewnia maksymalną wydajność, powtarzalność, ekonomię produkcji oraz wysoki poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny.

Wszystkie przyznane Złote Medale MTP są równoważne.

Opracowano na podstawie informacji Grupy MTP

error: Kopiowanie zabronione!