Intergraf wzywa KE do promocji czytania na papierze w szkołach
30 wrz 2019 15:07

Intergraf, brukselska organizacja reprezentująca europejskie stowarzyszenia drukarskie, wezwała Komisję Europejską i państwa członkowskie UE do promowania w szkołach czytania na papierze.

Jest to następstwo opublikowanej na początku tego roku Deklaracji Stavanger, w ramach akcji E-Read, mającej na celu poprawę naukowego zrozumienia konsekwencji cyfryzacji, a tym samym pomoc osobom, społeczeństwom i sektorom w całej Europie w optymalnym radzeniu sobie ze skutkami. W deklaracji stwierdzono, że doświadczenie w czytaniu i rozumieniu różni się w przypadku książek cyfrowych i papierowych. Raport E-Read to metabadanie 54 eksperymentów w 19 krajach z udziałem ponad 170 000 uczestników w ciągu czterech lat. Wniosek jest taki, że „przejście z wersji papierowej na cyfrową nie jest neutralne”.

Mówiąc krótko: nawet cyfrowe, natywne pokolenie nie rozumie znaczenia długich tekstów podczas czytania w formie cyfrowej, w porównaniu z tekstem wydrukowanym. W swoim apelu Intergraf zaznacza, że szkoły w całej Europie promują korzystanie z technologii cyfrowej, wypierając publikacje drukowane. Długoterminowym ryzykiem jest to, że powstanie pokolenie, które nie jest tak dobrze wykształcone ani tak dobrze wyposażone, jak pokolenie pre-cyfrowe. Konsekwencje pędu do cyfrowej lektury mogą być poważne i długoterminowe.

W swojej odezwie Intergraf wzywa szkoły do ​​priorytetowego traktowania druku w porównaniu z czytaniem cyfrowym. Jak podkreśla, druk na papierze ma zasadnicze znaczenie dla „osiągnięć poznawczych w każdym wieku”. Organizacja zaproponowała plan działania dla Komisji Europejskiej, państw członkowskich UE i partnerów społecznych.

Intergraf jest federacją pracodawców z całej branży poligraficznej w Europie i choć członkostwo nie jest ograniczone do krajów UE, głównym celem organizacji jest reprezentowanie europejskiego przemysłu poligraficznego w Brukseli i wywieranie wpływu na decydentów.

W dokumencie opisującym stanowisko organizacji wzywa ona Komisję Europejską do: uznania, że ​​technologia cyfrowa nie zawsze jest najlepsza; promowania korzystania z druku w szkołach; wspierania dalszych badań nad wpływem czytania z ekranu; opracowania wytycznych dla wdrażania technologii cyfrowej; wspierania międzykrajowych wdrożeń oraz wspierania lepszej komunikacji między naukowcami, szkołami i osobami odpowiedzialnymi za ustalanie polityki.

Intergraf podkreśla, że chociaż różnica w czytaniu ze zrozumieniem między czytaniem z papieru a z ekranu jest dobrze znana w kręgach akademickich, nie jest ona szerzej rozumiana, jako że przejście na technologię cyfrową uważa się za postęp.

Walka może być trudna. Wydawcy akademiccy używają technologii cyfrowej do tworzenia nowych produktów oraz zastępowania wersji papierowych. Na przykład firma Pearson ogłosiła, że podręczniki uniwersyteckie w USA nie będą już dostępne do kupienia w formie drukowanej, a jedynie do wypożyczenia w formatach cyfrowych.

Na podstawie artykułu Garetha Warda „Put printed books in schools plea to EU” opracowała AP

cript>