Wilgotne powietrze rozwiązuje wiele problemów
1 paź 2019 06:52

Właściwa wilgotność jest czynnikiem jakości dla wielu różnych procesów produkcyjnych w branży poligraficznej i opakowaniowej. Tylko bezproblemowy proces produkcyjny, bez opóźnień i w należytej jakości, gwarantuje wymaganą produktywność i oszczędność w wielu zastosowaniach oraz procesach.

Odpowiednia wilgotność ma kluczowe znaczenie w przetwarzaniu papieru, kartonu, folii, etykiet i innych materiałów. Papier i inne materiały organiczne zmieniają swoje właściwości w zależności od wilgotności otoczenia. Ładunki elektrostatyczne, zmiany materiałów, zmiany jakości i zakłócenia produkcji są często konsekwencjami suchego powietrza.

 

Elektrostatyka

W przemyśle poligraficznym i opakowaniowym powstaje elektryczność statyczna na materiałach przez tarcie lub nagłe oddzielenie – na przykład, gdy materiał przechodzi przez maszynę poligraficzną lub podczas dalszego przetwarzania. Wstęgi i arkusze papieru, w szczególności na walcach i rolkach, są narażone na działanie wysokich sił tarcia i elektrostatykę. Krytyczną dolną granicą powstawania ładunków elektrostatycznych jest wilgotność papieru wynosząca 40% i wilgotność względna 45-50%. Jeśli wartości te nie zostaną osiągnięte, powstające siły przyciągania mogą prowadzić do zasysania kilku arkuszy jednocześnie ze stosu maszyny poligraficznej i powodowania zakłóceń w przepływie materiału. Lekkie materiały są bardziej wrażliwe na elektrostatykę niż papiery o wyższej gramaturze. Ponadto poduszka powietrzna między zadrukowanymi arkuszami w stosie podawania może zniknąć zbyt szybko, uniemożliwiając dostateczne wyschnięcie farby. Niewłaściwe przechodzenie papieru przez maszynę poligraficzną może również prowadzić do różnic w paserach i rozmazanego wydruku. W dalszym przetwarzaniu i introligatorskim klejeniu skutkami elektrostatyki są również przyklejanie się papieru do nakładaka w złamywarkach lub skośne wchodzenie do kieszeni falcujących i taśm odciągowych.

 

Dzięki wilgotności powietrza wzrasta przewodność

Papier jest półprzewodnikiem i wskutek pochłaniania wilgoci może zwiększać przewodność. Przy dostatecznie dużej wilgotności przewodność papieru poprawia się na tyle, że odprowadzanie ładunków elektrycznych nie stanowi żadnego problemu. Na elementach nieprzewodzących, takich jak np. plastikowe walce lub nieorganiczne podłoża drukowe (folie), tworzy się cieniutki film wilgoci, który na tyle zapewnia przewodność powierzchni, że nie dochodzi do niebezpiecznego gromadzenia się ładunków.

 

Opakowania

Nawet podczas drukowania opakowań i produkcji opakowań optymalna wilgotność jest jednym z najważniejszych parametrów klimatycznych. W przypadku wykrawania i klejenia kartonów odpowiednio wysoka wilgotność chroni przed zmianami wymiarów i zapewnia idealne dopasowanie produktów końcowych. Podczas przetwarzania i laminowania folii syntetycznych zapobiega się przyleganiu materiałów, trudnościom w transporcie, zjawiskom osadzania, marszczeniu i zakłóconemu przenoszeniu farby.

 

Druk cyfrowy i offsetowy

Podobnie jak w druku offsetowym, zmiany wymiarów papieru i ładunki elektrostatyczne są najważniejszymi problemami powodowanymi przez zbyt suche powietrze. Bardziej niż w druku offsetowym niedostateczna wilgotność wpływa dodatkowo na jakość druku w druku cyfrowym: gdy wskutek tarć w maszynie powstają ładunki elektrostatyczne, pigmenty barwne między maszyną a podłożem rozpraszają się. Wynikiem tego jest niejednorodny wydruk z jasnymi i ciemnymi obszarami.

Offset rolowy w porównaniu z offsetem arkuszowym jest mniej zalecany, jeśli chodzi o wilgotność powietrza. Poważne problemy mogą się pojawić, gdy przy składowaniu rozpakowanych i przygotowanych do klejenia rol papieru względna wilgotność powietrza będzie zbyt niska. Wilgotność między 50 a 60% stanowi tu optymalne warunki. Jeśli tak nie będzie, może dojść do nieprawidłowego sklejania podczas automatycznej wymiany roli lub przerwania wstęgi w miejscach klejenia wewnątrz maszyny. Dodatkowe straty papieru, przerwy w produkcji i ewentualne opóźnienia w dostawie mogą mieć negatywne konsekwencje.

 

Nawilżacze z dyszami wysokociśnieniowymi

Aby zagwarantować optymalną wilgotność przez cały rok, obecnie coraz więcej nawilżaczy jest używanych z dyszami wysokociśnieniowymi. W systemach tych woda jest niemal bezszelestnie rozpylana w postaci drobniutkiej mgiełki za pomocą pompy wysokociśnieniowej. W porównaniu z systemami na sprężone powietrze lub parę, wysokociśnieniowe nawilżanie powietrza pochłania jedynie ułamek kosztów energii. Ponadto adiabatyczny efekt chłodzenia 

parowania zimnej wody zapewnia świeży klimat w pomieszczeniu. Aby zapewnić higieniczne i niezawodne działanie, stosowana jest wyłącznie sterylna, uzdatniona woda, doprowadzana ze zintegrowanego systemu odwróconej osmozy. Praktyczną i opłacalną dodatkową korzyść zapewniają systemy, w których woda uzdatniana do nawilżania może być jednocześnie używana jako znormalizowana woda technologiczna do maszyn poligraficznych. 

Condair Systems, specjalista w dziedzinie nawilżania, opracował aktualny pakiet informacyjny informujący o najnowszych możliwościach nawilżania powietrza. 

Pakiet informacyjny można zamówić bezpłatnie na stronie www.condair-systems.pl/pakiet-info-przemysl


Condair Systems GmbH
Dominic Giesel
Nordportbogen 5 / 22848 Norderstedt
Tel.: +4940 / 85 32 77-31
Fax: +4940 / 85 32 77-44
dominic.giesel@condair.com 

Szczegółowe informacje na stronie www.condair-systems.pl

 
***
Condair Systems GmbH należy do grupy Condair, światowego lidera w produkcji komercyjnych i przemysłowych urządzeń oraz instalacji do nawilżania powietrza, zatrudniającego niemal 700 pracowników na całym świecie. Pod przewodnią marką Draabe Condair Systems jako była firma Draabe Industrietechnik GmbH oferuje kompletne systemy nawilżania powietrza bezpośrednio w pomieszczeniu. Oferujemy doradztwo, planowanie techniczne, instalację oraz kompleksowe usługi konserwacyjno-serwisowe. Grupa Condair działa w 22 krajach pod szyldem własnych punktów dystrybucyjno-serwisowych, jak również w ponad 50 krajach we współpracy z partnerami dystrybucyjnymi. 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>