Firma Miraclon debiutowała na targach Labelexpo Europe
21 paź 2019 09:15

Wrześniowe targi Labelexpo Europe 2019 były pierwszym wydarzeniem branżowym o międzynarodowym zasięgu, w którym firma Miraclon wzięła udział pod własną marką.
„Miraclon to nowy „dom” obchodzącej w ubiegłym roku 10-lecie istnienia technologii Kodak Flexcel NX, doskonale znanej wielu przygotowalniom i drukarniom fleksograficznym, także w naszym kraju – mówi Jacek Galiński, odpowiedzialny za rozwój biznesu Miraclon w Polsce. – Z ich punktu widzenia nic się nie zmieniło, poza brandem, który zresztą poligrafom o dłuższym stażu powinien być znany. Miraclon to nazwa płyt typograficznych oferowanych niegdyś przez firmę Kodak. Potwierdzają to rozmowy, jakie przeprowadziliśmy podczas licznych wizyt na naszym stoisku, a kilka miesięcy wcześniej – na lokalnych, polskich wydarzeniach, skierowanych do naszych klientów. Cieszymy się, że przejęcie biznesu fleksograficznego przez Miraclon traktują oni jako znaczący krok naprzód, mający zagwarantować ciągłość biznesu, a z punktu widzenia użytkowników naszych rozwiązań – bezpieczeństwo realizowanej przez nich produkcji. Podpisywane wciąż kontrakty, a także znaczące miejsce Polski na światowej „mapie” technologii Flexccel NX są tego najlepszym potwierdzeniem”.
Ten ostatni aspekt był doskonale widoczny podczas Labelexpo Europe, gdzie główną atrakcją stoiska Miraclon był nowy system produkcji form drukowych, bazujący na wodnej technologii Kodak Ultra Clean, eliminującej z jednej strony – konieczność stosowania rozpuszczalników, z drugiej – emisję wolnych związków organicznych (była to europejska premiera). Jednym z jego beta testerów jest bowiem polska firma Fleksograf, która znalazła się w targowym portfolio Miraclon, uwzględniającym m.in. próbki prac wykonanych z udziałem przygotowanych przez nią form drukowych.
„Flexcel NX Ultra Solution to wzbogacone przez zespół specjalistów Miraclon pierwsze komercyjnie dostępne rozwiązanie, bazujące na technologii wodnej. Umożliwia wytwarzanie stabilnych, wysokowydajnych form fleksograficznych o wysokiej jakości, przy jednocześnie zminimalizowanym negatywnym wpływie na środowisko naturalne” – podkreśla Jacek Galiński. W skład kompletnego systemu wchodzą: znana z wielu wdrożeń (także w Polsce) naświetlarka Flexcel NX, nowa wywoływarka Flexcel NX Ultra oraz dedykowane jej, nowe płyty Flexcel NX Ultra. W efekcie użytkownik ma do dyspozycji konfigurację, uwzględniającą wszystkie etapy powstawania gotowej do założenia na maszynę formy drukowej: naświetlanie, wymywanie, suszenie i finalną obróbkę.
Zalety systemu podkreśla także Krzysztof Malengowski, właściciel firmy Fleksograf z podpoznańskiej Drużyny, która testuje nowe rozwiązanie Miraclon od maja br.: „Flexcel NX Ultra z jednej strony oznacza dla nas możliwość wejścia na nowe rynki zbytu, z drugiej – jest dobrą wiadomością dla naszych obecnych klientów, którzy w coraz większym stopniu zwracają uwagę na proekologiczne aspekty prowadzonej działalności. Dzięki wdrożeniu nowego rozwiązania firmy Miraclon wyznaczamy nowe standardy w obszarze zrównoważonego rozwoju w produkcji form drukowych, przy zachowaniu najwyższej ich jakości, charakterystycznej dla wszystkich rozwiązań spod znaku Flexcel NX”.
Wykonane w systemie Flexcel NX Ultra przez Fleksograf formy drukowe są wykorzystywane do zadrukowywania różnych podłoży: opakowań giętkich, kartonów pudełkowych czy etykiet.
Obecnie w naszym kraju działa kilkadziesiąt systemów z rodziny Flexcel, a liczba ta wciąż rośnie. „Zainteresowanie naszymi nowymi rozwiązaniami, w tym pokazanym po raz pierwszy w Europie systemem Flexcel NX Ultra, nie słabnie. Dowodzą tego liczne spotkania targowe, bardzo konkretne rozmowy na temat nowych inwestycji czy też modyfikacji i usprawnienia już istniejących konfiguracji. Odwiedzali nas licznie zarówno przedstawiciele przygotowalni usługowych, jak też drukarń fleksograficznych użytkujących systemy Flexcel. Jedni i drudzy byli pod dużym wrażeniem pokazanych rozwiązań technologicznych (...)” – dodaje Jacek Galiński.

Opracowano na podstawie informacji firmy Miraclon

error: Kopiowanie zabronione!
cript>