Konferencja GUA w Berlinie
12 lis 2019 12:12

W dniach 29-31 października br. w Berlinie odbyła się 13. konferencja Graphic Users Association (GUA) – organizacji zrzeszającej użytkowników rozwiązań firmy Kodak.
W wieczór poprzedzający konferencję – 29 października – ponad 100 klientów, partnerów technologicznych firmy Kodak oraz przedstawicieli mediów branżowych wzięło udział w uroczystej gali z okazji 20-lecia obecności rynkowej systemu Prinergy. Jego historię streścił Todd Bigger – president, Kodak Solutions Division i senior vice president, Eastman Kodak Company, który podkreślił znaczenie GUA oraz wkład, jaki stowarzyszone w tej organizacji firmy wnoszą w rozwój sztandarowego workflow firmy Kodak.
Z przesłaniem do uczestników konferencji wystąpił też Jim Continenza – executive chairman, Eastman Kodak Company. Podkreślił, że Kodak planuje skupić się na dwóch strategicznych obszarach: rozwiązaniach poligraficznych oraz materiałach dla branży filmowej. „W przypadku tych pierwszych będziemy koncentrować się na przyszłościowych, zyskownych i oferujących największy potencjał wzrostowy produktach takich jak: workflow Prinergy, bezprocesowe płyty Sonora czy rodzina inkjetowych maszyn Prosper – mówił Jim Continenza. – Planujemy też ponowne zunifikowanie działalności wszystkich jednostek pod hasłem „One Kodak”. Nastąpi ono w 2020 roku, a jego efekty będzie można zobaczyć już na targach drupa. Jesteśmy dumni, że jeden z naszych sztandarowych produktów dla poligrafii – system Prinergy – obchodzi w tym roku 20-lecie istnienia. To sukces nasz, ale przede wszystkim Państwa – naszych klientów”.
Do dwóch dekad systemu Prinergy nawiązał też Stephen Lavey – prezes zarządu GUA w regionie EAMER, który następnego dnia otworzył oficjalną część konferencji. Dodał, że spotkania jego użytkowników z całego świata odbywają się niewiele krócej – początkowo stowarzyszenie GUA działało w USA, zaś od kilkunastu lat funkcjonuje także jego europejski oddział.
Podczas konferencji w Berlinie oficjalną premierę rynkową miała najnowsza wersja workflow firmy Kodak, bazująca na technologii „chmury” – Prinergy VME + Managed Services. Wiele miejsca w swoich prezentacjach poświęcili jej Todd Bigger oraz Stephen Miller – director, WW Product Management, Kodak Software Division.
„Prinergy VME to strategiczny krok w kierunku rozpowszechnienia i dalszego spopularyzowania naszego systemu workflow – mówił Todd Bigger. – Skrót VME (Virtual Machine Environment) oznacza de facto pracę w wirtualnym środowisku i odejście od systemów produkcyjnych instalowanych i wdrażanych w siedzibie klienta. Także infrastruktura z nimi związana, tj. wysokowydajne serwery, są zarządzane przez nas i bazują na architekturze Microsoft Azure. Mówimy tu zatem o modelu subskrypcyjnym, w ramach którego użytkownik ma zapewnioną wyższą elastyczność i wygodę korzystania ze wszystkich funkcjonalności Prinergy, przy jednoczesnym uwolnieniu go od szeregu kwestii związanych z użytkowaniem „stacjonarnego” workflow. (...)”.
Z funkcjami Prinergy VME, ze szczególnym uwzględnieniem opcji Managed Services, zapoznał uczestników konferencji Stephen Miller.
Jak podkreślał, strategia firmy Kodak związana z oprogramowaniem Prinergy zakłada stworzenie globalnej platformy (ekosystemu), uwzględniającej takie aspekty jak: pełna integracja z innymi systemami (w tym z portalem InSite), sukcesywne wprowadzanie nowych funkcjonalności w systemie workflow, bazowanie na „chmurze” jako atrakcyjnej alternatywie dla rozwiązań instalowanych u klienta oraz wdrażanie narzędzi tzw. inteligencji biznesowej. Stephen Miller podkreślał też dużą rolę, jaką w zakresie bezpieczeństwa danych pełni platforma Microsoft Azure. Ze szczegółami jej funkcjonowania zapoznał uczestników konferencji Steffen Krause z niemieckiego oddziału firmy Microsoft.
Konferencja była też miejscem prezentacji nowych funkcjonalności wprowadzonych w poszczególnych modułach wchodzących w skład Prinergy, także tych dostarczanych przez partnerów technologicznych Kodak. W kolejnych wystąpieniach omawiane były zagadnienia takie jak: portale usprawniające współpracę z klientami i projektantami (InSite Prepress Portal i InSite Creative Workflow), integracja systemu Prinergy i portalu InSite z zewnętrznymi systemami MIS, rozwiązania dedykowane produkcji opakowań (bazujące na programie Adobe Illustrator), obsługa rozbudowanych plików PDF (moduł dostarczony przez callas software), zwiększenie wydajności przy obsłudze prac komercyjnych i opakowaniowych (rozwiązanie firmy PerfectPattern) czy optymalizacja kolorystyczna realizowanych zleceń (z pomocą programów Kodak ColorFlow i Kodak Spotless).
Podczas spotkania w Berlinie swoimi doświadczeniami z pracą w wirtualnym środowisku Prinergy podzielił się William Schuring – dyrektor zarządzający Wilco. Ta holenderska drukarnia jest od niedawna pierwszym europejskim użytkownikiem Prinergy VME + Managed Services, który integruje jej działalność prowadzoną w 3 lokalizacjach. Firma specjalizuje się w produkcji książek i magazynów, a z rozwiązań Kodak korzysta od ok. 20 lat.
„Nasza motywacja, by wdrożyć Prinergy VME była oczywista: chcemy stale iść do przodu, a przyszłość należy do „chmury”. Przy trzech zakładach produkcyjnych, z których każdy dotychczas bazował na własnym workflow, przejście na jeden wspólny, wirtualny system przyniosło nam szereg korzyści (…) – mówił William Schuring w rozmowie ze Stephenem Millerem. – Głęboko wierzymy w usługi hostingowe, jakie zapewnia Kodak. Tym bardziej, że stoi za nimi architektura Microsoft Azure. Mamy już doświadczenia z innymi rozwiązaniami działającymi w „chmurze”, więc jest to dla nas kolejne już rozwiązanie użytkowane w technologii cloud computing”.
Elementy, jakie wymieniał William Schuring, pojawiły się w prezentacjach przygotowanych przez Pat McGrew, kierującą firmą konsultingową Keypoint Intelligence. Już podczas gali jubileuszowej zasygnalizowała w swoim wystąpieniu niezwykle istotną – jej zdaniem – kwestię: kontrolę rzeczywistych kosztów, związanych z brakiem specjalistycznego, wysokowydajnego systemu produkcyjnego. Wątek ten kontynuowała podczas prezentacji otwierającej drugi dzień konferencji, zatytułowanej „Jak uzyskać milion euro dzięki systemowi workflow”.
Pat McGrew przytoczyła szereg danych liczbowych obrazujących m.in. straty, jakie ponoszą drukarnie w wyniku błędów produkcyjnych na etapie workflow oraz potencjalne oszczędności wynikające z poprawnego planowania i rozmieszczania prac na jednym lub wielu arkuszach. Podała również statystyki dotyczące poziomu zautomatyzowania workflow w europejskich drukarniach. „W ponad 40 proc. z nich wszystkie bądź większość procesów wciąż jest realizowanych ręcznie. 45 proc. respondentów zadeklarowało pewien poziom automatyzacji, przyznając jednocześnie, że w wielu działach dominują wciąż u nich prace ręczne. Zaledwie 12 proc. firm poligraficznych przyznało, że w ich przypadku procesy w więcej niż jednym dziale są w większości zautomatyzowane. Przed nami zatem jeszcze długa droga do pełnej automatyzacji” – podkreślała Pat McGrew
Integralną częścią spotkań klientów firmy Kodak są praktyczne sesje warsztatowe, prowadzone pod nazwą GUA University. Udział w nich kończy się uzyskaniem stosownego certyfikatu. Zagadnienia, jakie poruszano w ramach tegorocznej edycji, dotyczyły m.in.: automatyzacji procesów, zarządzania barwą i szeroko rozumianej kolorystyki, impozycji, przetwarzania plików PDF oraz ich wstępnej weryfikacji.
Uczestnicy konferencji mieli też możliwość zwiedzić tzw. laboratoria innowacji technologicznych (Innovation Technology Labs), w których Kodak – przy udziale firm partnerskich – prezentował w praktyce nowoczesne rozwiązania usprawniające procesy produkcji poligraficznej, a także je wzbogacające (m.in. o elementy tzw. rozszerzonej rzeczywistości).
Konferencja w Berlinie była okazją do zaanonsowania przez firmę Kodak jej planów związanych z targami drupa 2020. Pojawi się na nich pod hasłem „One Kodak”, mającym obrazować integrację wszystkich jej działów dedykowanych poligrafii. Najważniejszą nowością w obszarze oprogramowania będzie system Prinergy MTE (Multi-Tenant Environment), będący kolejną odsłoną rozwiązania workflow firmy Kodak. Wersja rynkowa zaplanowana jest na rok 2021, zaś na targach w Düsseldorfie odbywać się będą jej prezentacje.
„Uwzględnia ona pracę wielu użytkowników w ramach wspólnego oprogramowania działającego w „chmurze” i będzie oferować funkcjonalności dostępne obecnie w ramach pakietu Managed Services (…) – zapewniał Todd Bigger.

Więcej – w listopadowej „Poligrafice”.
Opracowano na podstawie informacji firmy Kodak

error: Kopiowanie zabronione!
cript>