Wyniki Arctic Paper w III kwartale 2019
18 lis 2019 09:07

W III kwartale 2019 r. Grupa Arctic Paper osiągnęła przychody w wysokości 794,4 mln PLN (w porównaniu do 816,5 mln PLN w III kw. 2018 r.), a EBITDA wyniosła 71,5 mln PLN (w porównaniu do 82 mln PLN w III kw. 2018 r.).

Na poziomie skonsolidowanym wynik jest nadal stabilny: podczas gdy ceny celulozy spadły w tym okresie, warunki na rynku papieru poprawiły się. Połączenie produkcji celulozy i papieru w ramach Grupy stabilizuje nasze wyniki, gdyż wahania w obu segmentach wzajemnie się równoważą” – stwierdził Michał Jarczyński, prezes zarządu Arctic Paper SA. I kontynuował: „Zawarliśmy nową umowę faktoringową o wartości 30 mln PLN dla papierni w Kostrzynie. Uzgodniliśmy także przedłużenie kredytu odnawialnego o wartości 19,8 mln EUR i 20 mln PLN na tych samych warunkach dotyczących oprocentowania i innych opłat. Stabilne finansowanie oraz otrzymanie w listopadzie dodatkowej dywidendy w wysokości 21,8 mln PLN od Rottneros poprawiają naszą sytuację finansową.

Segment papieru osiągnął przychody w wysokości 563,8 mln PLN (w porównaniu do 591,8 mln PLN w III kw. 2018 r.), a EBITDA wyniosła 43,2 mln PLN (w porównaniu do 27,5 PLN w III kw. 2018 r.). Wprowadzone zmiany przyniosły poprawę efektywności i produkcji. W III kwartale osiągnęliśmy wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 96 proc. (95 proc. w III kw. 2018 r.), a produkcja papieru wyniosła 154 000 ton (161 000 ton w III kw. 2018 r.). Sprzedaż papieru w tym okresie osiągnęła poziom 156 000 ton (162 000 ton w III kw. 2018 r.).

Program poprawy rentowności jest wdrażany zgodnie z planem, nieustannie dążymy do pozyskania dodatkowych możliwości biznesowych w segmencie papieru premium i specjalistycznego, a także w sektorze opakowań. Zmodernizowana maszyna papiernicza MP1 w Kostrzynie zapewnia nam większą elastyczność produktową. Zbudowaliśmy także dedykowany zespół rozwijający naszą działalność w segmencie opakowań. W III kwartale papiernia w Kostrzynie podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dotyczącą otrzymania dofinansowania w wysokości 16,4 mln PLN dla innowacyjnego projektu mającego na celu opracowanie nowych rodzajów papierów, które zwiększą wydajność, poszerzą nasze portfolio produktów i wpłyną na poprawę naszych marż.

Przychody Rottneros AB, w którym Arctic Paper Group posiada 51 proc., wzrosły o 9 proc., do 617 mln SEK (w porównaniu do 567 mln SEK w III kw. 2018 r.), a EBITDA spadła do 81 mln SEK (w porównaniu do 136 mln SEK w III kw. 2018 r.) z powodu niższych cen celulozy i utrzymujących się wysokich kosztów surowca (drewna). Na wielkość produkcji wpłynęła coroczna przerwa remontowa w celulozowni w Rottneros, które przebiegła zgodnie z planem.

W III kwartale zaobserwowaliśmy zmianę warunków rynkowych, co ponownie pokazuje zalety łączenia segmentów celulozy i papieru. Wyraźnie widzimy, że nasze wysiłki zaczynają przynosić rezultaty. Będziemy kontynuować działania mające na celu poprawę marż.”

Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper

 

cript>