Nowe inwestycje Bobst Italia
21 lis 2019 09:23

Firma BOBST uruchomiła pierwszy zakład w branży opakowaniowej, który umożliwia przetwórcom i właścicielom marek prowadzenie testów produkcyjnych oraz dokonywanie porównań technologii powlekania, certyfikację rezultatów na miejscu i kalkulowanie kosztów każdego testu z wykorzystaniem rzeczywistych danych produkcyjnych.

Ponad 120 przedstawicieli branży powlekania/lakierowania uczestniczyło w wydarzeniu inaugurującym uruchomienie nowej linii powlekającej i centrum technologicznego firmy BOBST. Fabryka, w której skład wchodzi w pełni wyposażone laboratorium, to uzupełnienie Centrum Kompetencji Bobst Italia we włoskim San Giorgio Monferrato, które dodatkowo mieści maszyny do wklęsłodruku oraz laminacji.

Spotkanie zatytułowane „The ultimate coating experience” miało na celu zaprezentowanie potencjału oraz zaangażowania firmy BOBST w tym specjalistycznym sektorze przemysłu przetwórczego, a także umożliwienie gościom zapoznanie się z przeglądem obecnych i przyszłych trendów na rynku.

„Nazwa, którą wybraliśmy dla linii powlekającej – LEONARDO – mówi wszystko - wyjaśniał Detlef Merklinger, szef Linii Produktów Powlekających w firmie BOBST oraz dyrektor zarządzający Bobst Italia. - Tak jak Da Vinci to największy człowiek renesansu, tak samo LEONARDO zapewnia wiedzę i doskonałość procesową we wszystkich zróżnicowanych segmentach oraz niezliczonych sektorach użytkowników końcowych i niszowych aplikacjach na rynku powlekania.”

„Chociaż dla gości wkraczających do centrum technologicznego pierwszą rzeczą rzucającą się w oczy jest ogrom linii o długości 40 metrów, prawdziwie imponujące są jej możliwości techniczne i przetwórcze: ponad 30 różnych metod aplikacji oraz modułowa koncepcja suszenia z 4 różnymi systemami obsługi wstęgi i technologiami utwardzania” - dodał Merklinger.

Niektóre z nich zostały poddane testom w trakcie dwóch demonstracji odzwierciedlających najnowsze trendy na rynkach etykiet i produktów konsumenckich, które – jak ocenił jeden z gości - „zdały śpiewająco”.

Demonstracja technologii etykietowania „clear-on-clear” polegała na powlekaniu linera wykonanego z silikonowanego podłoża PET o grubości 23 μm z użyciem samoprzylepnego kleju wodnego i wózka z ciśnieniowym raklem komorowym pod ciśnieniem. Prędkość powlekania to 300 m/min, zaś suszenie odbywa się z wykorzystaniem technologii flotacyjnej. Wózek stanowi unikalne rozwiązanie, które zapewnia szerszy zakres ciężaru powłok oraz ogranicza naprężenia, które mogą negatywnie oddziaływać na tego typu aplikacje. Podłoże BOPP o grubości 20 μm zostało wstępnie zadrukowane w rewersie farbami NC-PU z prędkością 500 m/min na maszynie do druku wklęsłego BOBST MASTER RS 6003.

W pokazie laminowania na mokro wewnętrznej wyściółki paczki papierosów folia aluminiowa o grubości 8 μm została wykorzystana do powleczenia papieru o gramaturze 40 g/m2 przy prędkości 500 m/min, z użyciem kleju wodnego na bazie skrobi, wózka semi-flekso oraz suszarki flotacyjnej. Demonstracja zakończyła się pokazem automatycznego klejenia wstęgi wykonanym z maksymalną prędkością. Próbki wykazały nieskazitelną jakość powlekania, a towarzyszący prezentacji test laboratoryjny potwierdził minimalną wilgotność resztkową na papierze nie większą niż 4-5 proc.

Wszystkie dane związane z produkcją były rejestrowane i prezentowane. Duże zainteresowanie obserwatorów wzbudziły zaawansowane funkcje komunikacyjne linii powlekającej, szczególnie te zapewniane przez system PowerNet. Zapewnia on w czasie rzeczywistym przepływ nieprzerwanego strumienia danych dotyczących m.in. zużycia elektryczności, gazu, energii i sprężonego powietrza, zarówno w rozbiciu na poszczególne części urządzenia, jak i ogółem, w sposób pozwalający na określenie miejsc generujących najwyższe koszty. Pomaga to, przykładowo, ustalić prędkość rozpoczęcia realizacji zlecenia gwarantującą optymalną oszczędność energii i pozwalającą zmieścić się w zaplanowanym czasie dostawy, a także zapewnia bardzo przydatne informacje dotyczące konserwacji napędu.

Oprócz prezentacji linii LEONARDO spotkanie przebiegało pod znakiem pokazu możliwości, które synergia technologii i procesów różnych urządzeń Bobst zapewnia właścicielom marek i przetwórcom: od produkcji podłoży metalizowanych i barierowych przez druk aż po wykańczanie.

Udało nam się sprostać wyzwaniom stawianym powlekaniu przez różne sektory opakowań giętkich, dóbr konsumpcyjnych i wyrobów przemysłowych - powiedział Detlef Merklinger. - W miarę ewolucji rynku nadal dodajemy dedykowane rozwiązania techniczne i poszerzamy nasz zasięg dla kolejnych segmentów użytkowników końcowych. Linia powlekająca oraz dedykowane centrum technologiczne ucieleśniają nasze zaangażowanie w rozwój innowacyjnych technologii powlekania dla przyszłych potrzeb klientów.”

„To spotkanie ukazało kierunek, w którym – zdaniem BOBST – będzie podążał rynek w najbliższych latach i jakie konsekwencje będą miały dla niego inwestycje tej firmy; bardzo interesujące doświadczenie” - podsumował Rossano Lambertini, dyrektor ds. rozwoju biznesu w SIT Group SpA.

Na podstawie informacji firmy BOBST opracował TK

cript>