60 lat COBRPP
13 gru 2019 10:33

Obchody jubileuszu 60-lecia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego miały miejsce 12 grudnia w sali konferencyjnej Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN przy ul. Ksawerów w Warszawie. Wśród licznie przybyłych gości byli przedstawiciele: organizacji branżowych, w tym: Polskiej Izby Druku, Polskiej Izby Książki, Polskiej Izby Opakowań, Polskiej Izby Fleksografów, Sekcji Poligrafów SIMP, Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – COBRO, Muzeum Drukarstwa; wyższych uczelni poligraficznych; firm dostarczających sprzęt i materiały dla poligrafii, m.in.: Heidelberg, Agfa, Reprograf-Grafikus; drukarń, prasy branżowej i instytucji współpracujących z Ośrodkiem.

Obecna była także kilkuosobowa reprezentacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będącego patronem i współorganizatorem obchodów jubileuszowych. Sponsorami były firmy Heidelberg Polska oraz Grafix Centrum Poligrafii.

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie Pawła Lewandowskiego, podsekretarza stanu w MKiDN, który w imieniu ministra Piotra Glińskiego złożył gratulacje z okazji 60-lecia COBRPP na ręce dyrektora Ośrodka dr. inż. Jacka Hamerlińskiego. W swoim wystąpieniu przypomniał, że polska poligrafia daje pracę blisko 50 tys. osób i generuje ponad 1 proc. PKB, a 1/4 obrotów polskich drukarń stanowi produkcja eksportowa. Podkreślił rolę i znaczenie COBRPP, który aktywnie wspiera polskich przedsiębiorców i twórców poprzez prace badawcze i ekspertyzy, ale także poprzez działania na rzecz szkolnictwa zawodowego i wydawanie własnych publikacji; przyczynia się także do promocji polskiej myśli w świecie. Min. Lewandowski wręczył też odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” pracownikom Ośrodka legitymującym się największym stażem i dorobkiem zawodowym. Odznaczeni zostali: dr inż. Jerzy Hoppe, wieloletni dyrektor COBRPP oraz Barbara Stankiewicz, Bernard Jóźwiak i Przemysław Śleboda; dyplom za zasługi dla polskiej poligrafii otrzymała Wiesława Daszkowska.

O historii i teraźniejszości Ośrodka mówił jego dyrektor dr inż. Jacek Hamerliński, który na wstępie stwierdził: „Kiedy w grudniu 1959 roku powołano Centralne Laboratorium Poligraficzne, nie było mnie jeszcze na świecie. A gdy w roku 2008 rozpoczynałem pracę w COBRPP, nie przypuszczałem, że będę miał okazję organizować jubileusz 60-lecia działalności Ośrodka jako jego dyrektor. Nigdy jednak nie wątpiłem, że polski przemysł poligraficzny potrzebuje zaplecza naukowego i że nawet niewielka liczebnie kadra badawcza może realizować istotne rynkowo projekty, pomagając przedsiębiorcom w codziennej działalności. Miarą tej istotności niech będzie fakt, że w latach 2013-2016 wdrożenia opracowanych w COBRPP rozwiązań przyniosły przedsiębiorcom przychody w wysokości ponad 33 mln złotych.”

Następnie w ramach okolicznościowej konferencji omawiano następujące tematy: „Innowacyjne technologie dla przemysłu poligraficznego i opakowaniowego” (dr inż. Jacek Hamerliński); „BHP i ochrona środowiska w przemyśle poligraficznym” (Karol Niciński, COBRPP; współautorką wystąpienia była Barbara Stankiewicz); „Wpływ dyrektywy 2019/905/UE na niektóre opakowania jednorazowego użycia z tworzyw sztucznych” (prof. Hanna Żakowska, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – COBRO); „Kształcenie kadr dla przemysłu poligraficznego” (Bernard Jóźwiak, Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych); „Projektowanie graficzne wydawnictw i estetyka druku” (Andrzej Tomaszewski, COBRPP - „Acta Poligraphica”).

Po referatach konferencyjnych wystąpili przedstawiciele sponsora, firmy Heidelberg Polska: prezes zarządu Krzysztof Pindral i PR manager Tomasz Pawlicki, którzy przybliżyli zebranym działania firmy Heidelberg na rzecz edukacji i nauki w przemyśle poligraficznym.

Nie zabrakło gratulacji, życzeń i okolicznościowych upominków. Uroczystość zakończył bankiet, którego zwieńczenie stanowił jubileuszowy tort.

Więcej – w styczniowej „Poligrafice”. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>