340 mln zł na efektywność energetyczną dla małych i średnich firm
20 gru 2019 08:26

Santander Leasing, jedna z największych spółek leasingowych w Polsce, podpisał kolejną umowę z Europejskim Bankiem Ochrony i Rozwoju (EBOR). Wsparcie w wysokości 340 mln zł (80 mln euro) zostanie przeznaczone na finansowanie inwestycji w projekty mające na celu zrównoważone zużycie energii oraz zmniejszenie emisji CO2 w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce. Przyznana przez EBOR pożyczka - tym razem w ramach programu PolGEFF Leasing Framework - to już kolejne finansowanie, jakie przyznano Santander Leasing na wsparcie inwestycji energooszczędnych oraz pozytywnie wpływających na środowisko.

„Według badań Instytutu Gallupa aż 94 proc. konsumentów deklaruje, że chętniej korzysta z produktów i usług firm dbających o środowisko. To sprawia, że przedsiębiorcy dostrzegają, jaką moc może mieć postawa proekologiczna. Dziś to nie tylko idea czy moda, ale element długofalowej strategii biznesowej. Polacy to rozumieją. Ekologia jest przyszłością niemal każdej branży – podkreśla Tomasz Jąder, prezes zarządu Santander Leasing. – Istotnym faktem jest to, że jako firma świadoma ekologicznie chcemy wspierać efektywność energetyczną sektora małych i średnich przedsiębiorstw, który stanowi zdecydowaną większość klientów branży leasingowej. Wieloletnia współpraca z EBOR, łącznie to już 180 mln EUR, potwierdza naszą skuteczność w działaniu i silną pozycję na rynku leasingu w Polsce.”

Finansowanie o wartości 80 mln euro zostało przyznane Santander Leasing w ramach Polish Green Economy Financing Facility for Leasing (Poland GEFF Leasing). Środki z tego tytułu zostaną wykorzystane dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na finansowanie projektów w zakresie efektywności energetycznej, energii odnawialnej, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami
za pośrednictwem przedsiębiorstw prywatnych, co w rezultacie przyczyni się do ochrony środowiska.

Zakwalifikowane projekty obejmą szerokie spektrum technologii, które zostaną wybrane na podstawie kryteriów technicznych, finansowych i środowiskowych. Inwestycje realizowane za pomocą pożyczki i leasingu obejmą szeroki zakres maszyn i urządzeń, np. budowlanych, rolniczych oraz służących do produkcji tworzyw sztucznych, charakteryzujących się niskim zużyciem energii.

Według danych EBOR suma oszczędności energii uzyskana tylko dzięki projektom zrealizowanym w ramach pierwszej edycji PolSEFF wynosi 348,5 GWh rocznie, a emisja CO2 została zmniejszona
o 103,5 tys. ton rocznie. Z drugiej strony, jak wynika z badania Leasing Index przeprowadzonego przez Santander Leasing w 2019 r., ponad połowa małych firm (51 proc.) w Polsce podejmuje działania, których celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, aż 53 proc. prowadzi segregację odpadów w trosce o ochronę środowiska, a 29 proc. firm zatrudniających do 49 osób rozważa inwestycje w ekologiczny i efektywny energetycznie sprzęt.

„Nasza spółka zamierza nadal współuczestniczyć w modernizacji polskich przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Wchodzimy także w inne projekty związane z ochroną środowiska naturalnego, m.in. finansujemy transport niskoemisyjny. Już w 2010 roku, jeszcze jako BZ WBK Leasing, byliśmy pierwszą firmą leasingową w kraju, która wprowadziła do oferty ten segment pojazdów. Widać, że podjęte przez nas inicjatywy celnie trafiają w potrzeby i oczekiwania małych oraz średnich przedsiębiorstw, a jednocześnie są dla nich przystępne” – podsumowuje Tomasz Jąder.

Europejski Bank Ochrony i Rozwoju jest jednym z największych inwestorów w Polsce, który od 1991 r. inwestuje w polską gospodarkę i skupia się na wspieraniu gospodarki niskoemisyjnej, jak również zwiększeniu roli sektora prywatnego w gospodarce i pomocy w rozwoju zrównoważonego sektora rynków finansowych i kapitałowych.

Opracowano na podstawie informacji Santander Leasing

error: Kopiowanie zabronione!