Apel Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych
15 sty 2020 11:35

Jak co roku zwracamy się do Państwa, w szczególności do poligrafów, rodziców i nauczycieli szkół kształcących w zawodach poligraficznych, firm poligraficznych oraz firm współpracujących z poligrafią o wsparcie Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych odpisem 1% podatku za rok 2019.

Państwa pieniądze idą na konkretne cele; FRKP realizowała następujące działania:

  • zakup książek do bibliotek szkolnych,

  • organizacja konferencji dokształcających dla nauczycieli zawodu,

  • organizacja wycieczek na Międzynarodowe Targi Poligrafii w Poznaniu,

  • ankietowanie szkół w określaniu ich potrzeb,

  • przekazywanie Ministerstwu Edukacji Narodowej oczekiwań środowiska dotyczących reformy szkolnictwa zawodowego w zakresie zawodów i programów nauczania.

FRKP działa tylko dzięki Państwa wsparciu:

  • z wpłat 1% podatku,

  • darowizn finansowych firm i osób prywatnych,

  • darowizn materialnych i rzeczowych.

Każda inna forma wspierania i współpracy będzie mile widziana.

Bardzo dziękujemy dotychczasowym darczyńcom i prosimy o wsparcie w roku 2020, abyśmy mogli działać na rzecz edukacji przyszłych pracowników przemysłu poligraficznego i branż współpracujących.

Rada i Zarząd FRKP

PRZEKAŻ 1% DLA PRZYSZŁYCH POLIGRAFÓW

FRKP jest fundacją pożytku publicznego i jest możliwość odliczania darowizn od podatku.

Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych, KRS 76130, Bank: PKO SA I oddział Łódź, rachunek numer: 75124030151111000034124293.

cript>