Heidelberg: sprzedaż i zamówienia na poziomie poprzedniego roku
22 sty 2020 08:48

W pierwszych 9 miesiącach roku obrotowego 2019/20 firma Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) odnotowała stabilny wzrost całkowitej sprzedaży i zamówień przychodzących. Jednak wciąż trudne otoczenie rynkowe doprowadziło do spadku sprzedaży i zysku operacyjnego w 3. kwartale.

Z 1900 mln EUR po 9 miesiącach poziom zamówień pozostał na równi z rokiem poprzednim (rok poprzedni: 1912 mln EUR). Z kolei przy 636 mln EUR zysk z zamówień przychodzących w 3. kwartale był wyższy niż w poprzednim roku (606 mln EUR). Wartość zamówień wzrosła w szczególności w Chinach i USA, podczas gdy działalność w Niemczech i innych krajach Europy pozostaje słaba. Po 9 miesiącach roku obrotowego sprzedaż wyniosła 1690 mln EUR i utrzymała się na poziomie z roku poprzedniego (rok poprzedni: 1693 mln EUR). Sprzedaż w 3. kwartale br. obrotowego była jednak mniejsza niż oczekiwano i wyniosła 567 mln EUR z powodu niechęci do inwestowania w Niemczech, Wielkiej Brytanii i pozostałej części Europy Środkowej ze względu na sytuację gospodarczą i była niższa niż kwota w ub.r. - 579 mln EUR.

Wskaźnik EBITDA, po wyłączeniu wyniku z restrukturyzacji, wyniósł 47 mln EUR w 3. kwartale (od 1 października do 31 grudnia 2019 r.) w porównaniu z 39 mln EUR w 3. kwartale roku poprzedniego. Trzeci kwartał br. obrotowego obejmuje dodatni jednorazowy zysk w wysokości ok. 25 mln EUR ze sprzedaży Hi-Tech Coatings. Wysokie początkowe inwestycje w dziedzinie druku cyfrowego wciąż napotykały niewystarczającą sprzedaż. Podjęte już działania mające na celu obniżenie kosztów nie były jeszcze w stanie zrekompensować tego rozwoju.

W ciągu pierwszych 9 miesięcy wskaźnik EBITDA, po wyłączeniu wyniku restrukturyzacji, wyniósł 117 mln EUR w porównaniu ze 101 mln EUR w poprzednim roku. W związku z tym wynik przed opodatkowaniem był nieznacznie dodatni i wyniósł ok. 5 mln EUR (w poprzednim roku był to 1 mln EUR), podczas gdy wynik po opodatkowaniu był nieznacznie ujemny i wyniósł 10 mln EUR (w poprzednim roku 2 mln EUR). Wolne przepływy pieniężne poprawiły się po 9 miesiącach - w tym sprzedaż Hi-Tech Coatings - do 73 mln EUR (poprzedni rok - 120 mln EUR).

Rozwój w 3. kwartale i oczekiwania dotyczące utrzymującej się niskiej skłonności do inwestowania na kluczowych rynkach europejskich oznaczają, że ​​nawet w tradycyjnie silnym 4. kwartale br. budżetowego oczekuje się spadku sprzedaży i zysków w porównaniu z rokiem poprzednim, co będzie miało konsekwencje w rocznej prognozie. Zarząd oczekuje, że sprzedaż za cały rok będzie nieco poniżej poziomu z poprzedniego roku, wynoszącego ok. 2490 mld EUR. Do tej pory firma zakładała stabilny trend sprzedaży. Oczekuje się, że wskaźnik EBITDA, z wyłączeniem wyniku restrukturyzacji i jednorazowych przychodów ze sprzedaży Hi-Tech Coatings, będzie się mieścić w przedziale od 5,5 do 6 proc. sprzedaży (wcześniej od 6,5 do 7 proc.) ze względu na niższe oczekiwania sprzedażowe, obniżające się marże handlowe oraz niekorzystny region i asortyment produktów. Zysk po opodatkowaniu będzie odpowiednio nieznacznie ujemny (poprzednio - zrównoważony po opodatkowaniu).

„Trudne otoczenie gospodarcze ulegało pogorszeniu w trzecim kwartale naszego roku budżetowego. Chociaż nadal osiągaliśmy dobre wyniki w kluczowych regionach, takich jak Chiny i USA, nie było to wystarczające, aby zrównoważyć niechęć do inwestowania i presję na marże w Niemczech, Wielkiej Brytanii i pozostałej części Europy Środkowej - powiedział Rainer Hundsdörfer, CEO firmy. - Aby w dłuższej perspektywie dostosować firmę Heidelberg do tych coraz trudniejszych warunków rynkowych, pracujemy zgodnie z zapowiedzią, aby sfinalizować pakiet środków służących dostosowaniu naszych struktur i osiągnięciu trwałego wzrostu rentowności. Kontynuujemy konsekwentne wdrażanie już podjętych środków w celu poprawy wyników i wolnych przepływów pieniężnych.”

Jak ogłoszono, Heidelberg jest na zaawansowanym etapie opracowywania kompleksowego pakietu środków w celu poprawy rentowności w perspektywie długoterminowej, ze względu na ogromne zmiany zachodzące w całej branży. Celem jest usprawnienie portfolio produktów, sprzedaż zgodnie z zapowiedziami spoza podstawowej działalności, usprawnienie struktur i procesów organizacyjnych, optymalizacja międzynarodowej sieci produkcyjnej oraz znaczne zmniejszenie ogólnej podstawy kosztów. Kolejnym celem jest skupienie się na rozwiązaniach zorientowanych na klienta i dalszy rozwój cyfrowej transformacji. Firma dostarczy wyczerpujące informacje, gdy tylko planowanie tego pakietu środków zostanie zakończone, a właściwe komitety zdecydują o jego wdrożeniu.

Firma opublikuje pełny raport okresowy za 3. kwartał 2019/20 w dniu 11 lutego 2020 r., zgodnie z planem.

Na postawie informacji firmy Heidelberg opracowała AP

error: Kopiowanie zabronione!