Nowy materiał etykietowy UPM Raflatac wspiera gospodarkę obiegową
6 lut 2020 10:50

Firma UPM Raflatac przyczynia się do zrównoważonego rozwoju branży etykiet, reagując na rosnący popyt na większą ilość surowców z odzysku wykorzystywanych w materiałach opakowaniowych. Nowy materiał etykietowy PE PCR White TC 85, wykonany w 30 proc. z plastikowych odpadów pokonsumenckich oraz w co najmniej 55 proc. z odpadów poprzemysłowych, wspiera gospodarkę w obiegu zamkniętym oraz pomaga właścicielom marek w osiągnięciu ich celów środowiskowych. Materiał jest dostępny na rynku europejskim i przeznaczony do stosowania w sektorach środków czystości oraz higieny osobistej.

Na całym świecie obserwujemy wzmożone działania na rzecz tworzenia metod redukcji odpadów z tworzyw sztucznych. Staje się to tym bardziej naglące, że towarzyszy im presja ze strony Unii Europejskiej, której przepisy obligują przedsiębiorców do zwiększenia odzysku tworzyw (do przeszło 50 proc. wszystkich odpadów plastikowych powstających na kontynencie europejskim) oraz uczynienia wszystkich tego typu opakowań nadającymi się do ponownego użytku lub recyklingu nie później niż w 2030 r.

Jako jeden z sygnatariuszy Globalnego Zobowiązania do Nowej Gospodarki Tworzywami Sztucznymi (New Plastics Economy Global Commitment) Fundacji Ellen MacArthur, UPM Raflatac stara się oferować materiały etykietowe wykonane z surowców pochodzących z odzysku, które nadają się do różnorodnych zastosowań. Na rzecz Globalnego Zobowiązania działa już przeszło 400 firm i organizacji, którym zależy na stworzeniu GOZ dla tworzyw sztucznych i które często ustalają własne procentowe kwoty tworzyw sztucznych z odzysku w swych opakowaniach.

„Rynkowy debiut PE PCR White TC 85 stanowi dowód naszego zaangażowania na rzecz GOZ oraz wsparcie dla właścicieli marek i użytkowników końcowych w realizacji ich zrównoważonych celów. Z uwagi na fakt, że materiał etykietowy zawiera surowiec pochodzący z odpadów pokonsumenckich i poprzemysłowych, zmniejsza on zużycie surowców pierwotnych, a tym samym pozwala oszczędzić zasoby naturalne, przyczyniając się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. PE PCR White TC 85 może być poddawany recyklingowi w konwencjonalnych strumieniach odzysku tworzyw oraz zapewnia etykietom większą autentyczność, która odzwierciedla zrównoważony rozwój” - powiedziała Anniina Kujala, menedżerka w dziale Folie firmy UPM Raflatac.

Na podstawie informacji firmy UPM Raflatac opracował TK

error: Kopiowanie zabronione!
cript>