Mniejsza produkcja papieru i tektury w Europie
24 lut 2020 13:52

Europejska produkcja papieru i tektury zmniejsza się, zgodnie z tendencjami występującymi w gospodarce krajów Unii Europejskiej w 2019 roku. Natomiast wzrosła produkcja masy celulozowej – wynika z danych Europejskiej Konfederacji Przemysłu Papierniczego (CEPI).

W roku 2019 produkcja papieru i tektury w Europie zmniejszyła się o 3 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Pomimo uruchomienia nowych linii produkcyjnych i wprowadzenia ulepszeń w istniejących instalacjach, zamknięcia zakładów oraz niższy wskaźnik eksploatacji spowodowały obniżkę produkcji papieru i kartonu we wszystkich głównych krajach będących ich producentami – informuje CEPI.

Zużycie papieru i tektury w Europie spadło o 4 proc., równolegle ze zwolnieniem gospodarczym w UE w ub.r. (PKB +1,9 proc. w 2018, +1,1 proc. w 2019) oraz ogólną niestabilnością na poziomie światowym.

Wewnętrzne dostawy papieru i tektury w Europie zmniejszyły się o 2,6 proc. w porównaniu z rokiem 2018; zmniejszył się również import o 3,9 proc. Jednakże eksport papieru i tektury wzrósł o 0,9 proc.

Produkcja papierów i tektur opakowaniowych pozostawała na względnie stabilnym poziomie w roku 2019, natomiast globalna produkcja papierów graficznych – papieru gazetowego oraz papierów do druku i pisania – zmniejszyła się w ub.r. o 8 proc.

Produkcja papierów higienicznych i na potrzeby gospodarstw domowych odnotowała wzrost o 1 proc.

Ogólna produkcja masy celulozowej – zarówno w wyrobie, jak i jako produkt (na sprzedaż) – wzrosła o 0,8 proc. Produkcja masy na sprzedaż zwiększyła się o 6,1 proc. w wyniku ostatnich znaczących inwestycji w nowe moce produkcyjne. Ten wzrost produkcji jest napędzany przez eksport: wg Eurostatu eksport masy celulozowej wzrósł skokowo o blisko 40 proc. w 2019 r.

Masa produkowana w Europie pochodzi z drewna z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, posiadających certyfikaty PEFC lub FSC, i znajduje coraz szersze zastosowanie. W roku 2018 poziom stosowania drewna certyfikowanego oraz innych produktów leśnych osiągnął 74 proc.

Na podstawie graphiline.com opracowała IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>