API Foilmakers Limited zamiast API Foils Europe
26 lut 2020 13:06

Aldus Pty Limited poinformowała o przejęciu biznesu API Foils Europe (z wyłączeniem oddziałów zlokalizowanych w Holandii i Azji) i stworzeniu nowej firmy o nazwie API Foilmakers Limited. Aldus to australijskie przedsiębiorstwo, prowadzące swoją działalność w regionach Australii, Nowej Zelandii, Malezji oraz USA. W skład grupy wchodzi m.in. Milford Astor Foilmakers – firma produkująca w swoich australijskich zakładach folie i dystrybuująca je na cały świat.

Nowo utworzoną firmą będzie kierował Will Oldham, który piastował stanowisko dyrektora zarządzającego w latach 2012-2015, wraz z kluczowymi osobami należącymi do najwyższej kadry zarządczej. Will Oldham mówi: „Jest mi niezmiernie miło powrócić do kierowania europejskim biznesem foliowym API, firmy będącej od lat liderem w obszarze najwyższej jakości folii do tłoczenia. Wejście w skład Aldus Group daje nam znaczące wsparcie finansowe i bezpieczeństwo w kontekście dalszego dostarczania na rynek najwyższej jakości produktów, dedykowanych naszym klientom z Europy i całego świata. Szczególnie miło jest mi ogłosić wznowienie produkcji w naszym zakładzie wytwórczym w Szkocji, jak też zapewnić ciągłość operacji prowadzonych przez nasze centra dystrybucyjne w całej Europie. Oznacza to stworzenie 160 dodatkowych miejsc pracy, z czego ponad 100 przypada na szkocką fabrykę”. Frank Floriano – CEO firmy Aldus dodaje: „API od wielu lat jest postrzegana jako rynkowy lider w zakresie najwyższej jakości folii, dlatego cieszy nas bardzo włączenie jej w nasze struktury. Jesteśmy zdeterminowani, by wnieść do niej dodatkowy kapitał i zapewnić wsparcie pozwalające API na kontynuowanie dostaw jej produktów do obecnych klientów oraz prace nad nowymi rozwiązaniami, należącymi do ścisłej rynkowej czołówki”. Mark Gilbert – dyrektor handlowy uzupełnia: „Jest nam niezmiernie miło wrócić do stabilnej działalności i w tym miejscu należą się podziękowania naszym klientom za udzielane w ostatnich tygodniach wsparcie naszym zespołom z różnych stron świata. Podziękowania kieruję również do wszystkich zaangażowanych w proces akwizycji. Obecnie pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem normalnej produkcji w zakładach w Livingston, jednak musi upłynąć nieco czasu, abyśmy ponownie mogli zaoferować pełną gamę produktów tam wytwarzanych. Będziemy informować klientów ze wszystkich rynków o kolejno wdrażanych krokach oraz współpracować z nimi nad złagodzeniem ewentualnych zakłóceń w dostawach”.

Opracowano na podstawie informacji firmy API Foilmakers Limited

error: Kopiowanie zabronione!
cript>