Wyniki Arctic Paper po 4. kwartale 2019
27 lut 2020 08:58

Grupę Arctic Paper tworzą Arctic Paper SA (spółka holdingowa), papiernie Arctic Paper (segment papieru) i producent celulozy Rottneros AB, w którym Arctic Paper SA posiada 51 proc. udziałów.

Połączenie wyraźnej poprawy w segmencie papieru, wprowadzenia na rynek nowego papieru premium i produktów dla branży opakowaniowej oraz stabilnych wyników w segmencie celulozy pozwoliło nam osiągnąć jeden z najlepszych skonsolidowanych wyników rocznych w historii Grupy. Dlatego jako zarząd będziemy rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 0,20 PLN na akcję– powiedział Michał Jarczyński, prezes zarządu Arctic Paper SA.

Pomimo niekorzystnych sezonowych trendów rok 2019 zakończył się dla Grupy Arctic Paper mocnym czwartym kwartałem z przychodami ze sprzedaży wynoszącymi 739,7 mln PLN (w porównaniu do 780,7 mln w IV kw. 2018 r.) i EBITDA w wysokości 34,9 mln PLN (3,0 mln w IV kw. 2018 r.). Bardziej zrównoważona sytuacja rynkowa, w tym niższe ceny surowców, działała na korzyść segmentu papieru. W całym roku 2019 Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 3117,1 mln PLN (3158,2 mln w 2018 r.), EBITDA na poziomie 278,0 mln PLN (218,8 mln w 2018 r.) i silny cash flow wynoszący 342,3 mln PLN (148,6 mln w 2018 r.). Wskaźnik dług netto /EBITDA Grupy kształtował się poniżej poziomu 0,6. Osiągnięte wyniki potwierdzają korzyści wynikające z połączenia segmentów papieru oraz celulozy - dwóch branż o różnych cyklach, obu opartych na odnawialnych surowcach - które pozwalają na stabilny rozwój i większą odporność na cykliczność biznesu.

Realizacja Programu Poprawy Rentowności 2019-2020 dla segmentu papieru przebiega zgodnie z planem. W połączeniu z niższymi kosztami surowców przyczyniło się to do wzrostu zysku w segmencie papieru w IV kw. do 35,3 mln PLN (wobec straty -40,3 mln w IV kw. 2018 r.) przy przychodach na poziomie 532,0 mln PLN (539,1 mln). W 2019 wypracowana w segmencie papieru marża EBIT wyniosła 3,3 proc., a w IV kwartale 3,2 proc., co oznacza wyraźną poprawę r/r. Działania mające na celu zwiększenie wydajności i dalszej poprawy marż są kontynuowane. W minionym roku rozpoczęto wdrażanie projektów optymalizacyjnych – z powodzeniem stosowanych już w Grycksbo – również w papierniach w Kostrzynie i Munkedal.

Pomimo słabego rynku papieru i opakowań wykorzystanie mocy produkcyjnych pozostało wysokie, kształtując się na poziomie 96 proc. w IV kw., a produkcja papieru osiągnęła wartość 151 000 ton (150 000 w IV kw. 2018 r.). Sprzedaż wyniosła 150,000 ton (145,000), a sprzedaż papieru specjalistycznego i premium pobiła na koniec roku nowy rekord sięgając 23,5 proc. (22 proc. w 2018 r.) wolumenu sprzedaży i 29 proc. (27 proc.) wartościowo. Było to możliwe dzięki silnym markom i wprowadzanym na rynek nowościom produktowym.

Udany pilotażowy projekt dotyczący papieru dla branży opakowaniowej w 2019 r. zaowocował rozszerzeniem portfolio o Munken Kraft. Modernizacja maszyny papierniczej PM1 w Kostrzynie i dofinansowanie programu innowacyjnego przyznane przez NCBiR pozwalają przyspieszyć rozszerzanie oferty produktów dla branży opakowaniowej. Zmiany te wspiera obserwowane na globalnym rynku odchodzenie od plastiku na rzecz papieru. Arctic Paper, firma o wieloletniej tradycji działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ma ogromne szanse być jednym z beneficjentów tych zmian.

Rottneros, należąca do Grupy spółka działająca w segmencie celulozy, w IV kw. zmierzyła się ze słabą sytuacją rynkową, co w połączeniu z corocznym wyłączeniem produkcji w celulozowni w Vallvik na czas przeglądu technicznego przełożyło się na stratę na poziomie EBIT. Przychody ze sprzedaży w IV kw. wyniosły 547 mln SEK (580 mln w IV kw. 2018 r.) a EBITDA -5 mln SEK (39 mln). W całym roku 2019 przychody ze sprzedaży w segmencie celulozy wyniosły 2376 mln SEK (2260 mln w 2018 r.), a EBIT 268 mln SEK (295 mln). Produkcja w 2019 r. osiągnęła rekordowy poziom 406 000 ton (w porównaniu do 401 200 w 2018 r.).

Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper SAerror: Kopiowanie zabronione!
cript>