Przedsiębiorcy apelują do premiera o wsparcie 
13 mar 2020 13:38

Warszawa, 11.03.2020 r.

ECMA POLSKA 
Związek Pracodawców Przetwórców
Kartonu i ich Dostawców
ul. Marywilska 34 E
03-228 Warszawa

 

 

W związku z rozszerzającą się epidemią koronawirusa Związek Pracodawców Przetwórców Kartonu i ich Dostawców ECMA POLSKA skierował do premiera Mateusza Morawieckiego i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz pismo, w którym czytamy:

„W imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w ECMA POLSKA – Związku Pracodawców Przetwórców Kartonu i ich Dostawców, skupiającym różnej wielkości podmioty gospodarcze, od małych firm rodzinnych po dużych przedsiębiorców, za pośrednictwem Pani Jadwigi Emilewicz, Ministra Rozwoju zwracam się do Pana z prośbą o uwzględnienie w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rozwiązań doraźnych w przypadku zawieszenia produkcji, przerwania łańcucha dostaw oraz spadku popytu, związanych z epidemią koronawirusa COVID-19.”

Przedsiębiorcy pytają, co robić w sytuacji, kiedy kwarantanną objęty jest cały zakład pracy? „Wypłacenie wszystkim pracownikom wynagrodzenia chorobowego przy wstrzymanej produkcji, a co za tym idzie braku jakiejkolwiek sprzedaży i przychodów, jest ogromnym ciosem finansowym dla każdego przedsiębiorcy.

W przypadku firm produkcyjnych jest to niezwykle ważny aspekt, gdyż nie jesteśmy w stanie polecić pracownikom produkcyjnym wykonywania pracy zdalnej. Niestety, w takim przypadku musimy całkowicie zawiesić produkcję, co wiąże się z zachwianiem płynności finansowej i poniesieniem istotnych strat materialnych.”

Dalej przedsiębiorcy podkreślają, że  w sytuacji nadzwyczajnej, jaką jest rozprzestrzeniająca się epidemia, potrzebują dodatkowych instrumentów wsparcia ze strony państwa poprzez różne formy pomocy takie jak:

  • ochrona  i wsparcie rynku pracy poprzez rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów;
  • zamrożenie części zobowiązań stałych;
  • odroczenie terminu płatności składek ZUS;
  • układ ratalny składek ZUS;
  • umorzenie należności – jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne, które powodują, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności; 
  • ułatwienie rozliczenia VAT i wcześniejsze zwroty VAT;
  • zmiana schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla MŚP i dużych firm;
  • udzielanie wsparcia w ramach pomocy de minimis;
  • specjalne formy odszkodowań.

Kolejnym istotnym problemem jest zamykanie szkół i przedszkoli oraz konieczność zapewnienia opieki  dzieciom poniżej 8. roku życia, wiążąca się z pozostawaniem w domu pracowników.

Jak zwracają uwagę autorzy listu: „Prowadzi to do sytuacji, kiedy nagle pozbawiani jesteśmy nierzadko kluczowych w cyklu produkcyjnym specjalistów. Dochodzi do tego kwestia rozliczania zasiłku opiekuńczego. W przypadku firm powyżej 20 osób obowiązek ten spoczywa po stronie pracodawcy, co jest kolejnym ogromnym obciążeniem finansowym w tym trudnym dla przedsiębiorców okresie.”

Przedsiębiorcy zrzeszeni w ECMA Polska podkreślają na koniec, że branża, którą reprezentują, generuje rocznie prawie 15 mld przychodów, zatrudnia ponad 50 tys. pracowników oraz liczy przeszło 8 tys. przedsiębiorstw. 

List podpisał w imieniu ECMA Polska Jakub Dyląg, członek zarządu organizacji.

Z treścią listu można się zapoznać pod linkiem:

https://poligrafika.pl/wp-content/uploads/2020/03/List-do-Premiera-004_JK.pdf

cript>