Intergraf wobec kryzysu COVID-19
27 mar 2020 08:25

W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 rządy w całej UE podjęły decyzję o zdefiniowaniu podstawowych usług, które muszą być utrzymywane w celu zapewnienia dalszego funkcjonowania społeczeństwa.

Produkcja towarów i usług uznanych za nieistotne jest ograniczana lub nawet wstrzymywana, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Tym samym przedsiębiorcom reprezentującym branżę opakowaniową można odmówić dostępu do surowców, ponieważ obecnie mamy do czynienia z wykorzystywaniem syntetycznego etanolu i izopropanolu używanych w branży opakowań do żywności.

Intergraf, europejska federacja druku i komunikacji cyfrowej, wzywa władze na szczeblu krajowym do uznania drukowania za część usług podstawowych. Jeżeli przemysłowi poligraficznemu nie zezwala się na normalne funkcjonowanie i odmawia się pomocy finansowej, dostępu do surowców lub innego wsparcia, władze ryzykują, że nie zostaną wyprodukowane niezbędne produkty.

Urządzenia wykorzystywane w druku opakowań na żywność są obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek, ponieważ supermarkety znajdują się pod zwiększoną presją, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania sklepom spożywczym. To samo dotyczy produktów higienicznych. Apteki powinny mieć zagwarantowaną nieprzerwaną dostawę leków, których opakowania są również drukowane przez nasz przemysł. Priorytetem musi być zatem unikanie zakłóceń kluczowych łańcuchów dostaw, a przekazywanie informacji na temat zdrowia publicznego nie powinno podlegać żadnym ograniczeniom.

Etykiety, plakaty i foldery informacyjne są bardzo ważnymi narzędziami komunikacyjnymi, które zapewniają obywatelom dostęp do niezbędnych informacji oraz pomagają zastosować się do wytycznych dotyczących unikania bezpośredniego kontaktu w krytycznych miejscach.

Podobnie wygląda sprawa prasy - zaniepokojeni obywatele polegają na codziennych wiadomościach szukając informacji o wirusie i jego wpływie na ich funkcjonowanie. Według Eurostatu 10 proc. osób w Europie nie ma dostępu do internetu w swoich gospodarstwach domowych (wzrost nawet o 25 proc. w niektórych krajach), co uniemożliwia im zapoznanie się z wiadomościami online. Są to w dużej mierze osoby starsze – jedna z najważniejszych grup osób, które mają być informowane o kryzysie, biorąc pod uwagę, że należą do grupy wysokiego ryzyka. Według sondażu Eurobarometru dotyczącego fałszywych wiadomości i dezinformacji w internecie, tradycyjne media drukowane, telewizja i radio są nadal najbardziej wiarygodnymi źródłami wiadomości. Fałszywe wiadomości o COVID-19 są niebezpieczne, bezpośrednio zagrażają życiu ludzi, dlatego w czasach powszechnej niepewności i obaw drukowanie gazet musi być kontynuowane.

Książki drukowane są doskonałym narzędziem rozrywkowym w czasie kryzysu. Jest to dobry sposób dla wszystkich, w tym zwłaszcza osób młodszych, na spędzenie czasu z dala od narzędzi internetowych. Książki drukowane mogą być nadal dostępne w supermarketach i zamawiane online, dlatego należy utrzymać ich ciągłą produkcję.

Podsumowując, w przypadku dostaw opakowań na krytyczne produkty, dostarczania wiarygodnych informacji za pośrednictwem prasy drukowanej, jak również książek, Intergraf i jej członkowie podkreślają, iż niezwykle ważne jest, aby rządy uznały sektor poligraficzny i powiązane z nim sektory dostawcze za niezbędne podczas trwającego kryzysu.

Na podstawie informacji organizacji Intergraf opracowała BZ

 

 

 

 

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>