Kokusai Pulp & Paper rozpoczęła procedurę przejmowania akcji Antalis
1 kwi 2020 13:07

31 marca br. firmy Kokusai Pulp & Paper (KPP) oraz SEQUANA SA (Sequana) zawarły umowę opcji put, na mocy której KPP zgodziła się - z zastrzeżeniem określonych warunków zawieszających – na zakup 53.395.148 akcji zwykłych przedsiębiorstwa Antalis SA (Antalis) znajdujących się dotychczas w posiadaniu Sequana, stanowiących ok. 75,2 proc. kapitału zakładowego Antalis i zapewniających 82,5 proc. głosów w głosowaniu akcjonariuszy. Pakiet akcji należących do Sequana zostanie zakupiony w cenie 0,10 EUR za akcję i będzie podlegał ograniczonej korekcie ceny w dół w dniu zamknięcia, w zależności od aktualnej sytuacji.

Tego samego dnia KPP oraz Bpifrance Participations (Bpifrance) zawarły umowę sprzedaży akcji, zgodnie z którą KPP zgodził się na zakup, a Bpifrance na sprzedaż 6.064.946 akcji zwykłych (co stanowi ok. 8,5 proc. kapitału zakładowego i tyle samo głosów w akcjonariacie) firmy Antalis, przy jednostkowej cenie akcji w wysokości 0,40 EUR, z zastrzeżeniem faktycznego przeniesienia akcji posiadanych przez Sequana do KPP.

Wśród warunków, od spełnienia których uzależniona jest realizacja opcji sprzedaży akcji Antalis przez Sequana, znalazły się m.in.: wydanie zgody na sprzedaż przez Europejską Radę Zakładową Antalis, wydanie stosownego orzeczenia sądowego przez sędziego-komisarza (powołanego przez Sąd Handlowy w Nanterre do nadzorowania likwidacji Sequana), a także spełnienie innych standardowych warunków zawieszających. Transakcja nie podlega zatwierdzeniu przez francuski, europejski lub inny zagraniczny organ ochrony konkurencji, odpowiedzialny za kontrolę fuzji.

Równolegle ze wspomnianymi i wiążącymi umowami firmy KPP, Antalis oraz pożyczkodawcy obowiązującego w dniu 31 marca br. kredytu konsorcjalnego Antalis podpisali umowę restrukturyzacyjną. Przewiduje ona refinansowanie w wysokości 100 mln EUR pozostałej do spłaty kwoty kredytu oraz umorzenie pozostałej części. Dla jasności: kwota kredytu konsorcjalnego na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 287,1 mln EUR. Ten odpis jest uzależniony w szczególności od sfinalizowania przejęcia przez KPP akcji Sequana i Bpifrance w Antalis.

Po sfinalizowaniu transakcji, w zależności od potrzeb, KPP złoży firmie AMF obowiązkowe wezwanie do sprzedaży za cenę za akcję równą do 0,73 EUR tych pozostały akcji, których nie będzie posiadała po skutecznym przeniesieniu akcji będących dotychczas w posiadaniu Sequana i Bpifrance. Po wezwaniu może nastąpić przymusowy wykup za tę samą cenę, który zakończy procedurę przejęcia, pod warunkiem spełnienia wymogów prawnych.

Na podstawie informacji Kokusai Pulp & Paper opracował TK

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>