Branża druku w czasach COVID-19 oczami Heidelberga
28 kwi 2020 14:03

Firma Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) po raz pierwszy prezentuje własny dokument pt. „Print Media Industry Climate Report” („Raport o atmosferze w branży druku”). Firma dostarcza cotygodniowe uaktualnienia dotyczące wysokości nakładów w sektorze druku opakowań i etykiet oraz druku komercyjnego. Reprezentatywną bazę anonimowych danych oparto na blisko 5 tys. wybranych maszynach offsetowych we wszystkich klasach formatowych pracujących w drukarniach całego świata, które są podłączone do usługi Heidelberg Cloud. Na ich podstawie opracowywane są bieżące, podzielone na segmenty wyniki pochodzące z około 50 krajów, prezentowane w formie graficznej na mapie świata. Kolory na mapie wskazują, jak kształtuje się obecna szacunkowa produkcja drukarń w porównaniu z rokiem ubiegłym. Twórcy zastosowali skalę 8-punktową, w której „1” oznacza znaczny wpływ koronawirusa na produkcję, a „8”  poziom produkcji przekraczający ubiegłoroczne wskaźniki („7” wskazuje, że produkcja utrzymała się na tym samym poziomie).

„Dzięki Print Media Industry Climate Report trzymamy rękę na pulsie naszych klientów - powiedział Rainer Hundsdörfer, dyrektor generalny Heidelberga. - Cotygodniowy raport nt. atmosfery w branży druku powstał w celu wsparcia drukarń, szczególnie w czasach pandemii koronawirusa. Wszyscy uczestnicy branży powinni się orientować, które segmenty rynku i które kraje są obecnie najbardziej przez nią dotknięte. Podstawą dla tej wartości dodanej jest rozległy zbiór danych pochodzących z naszej chmury, do której podłączane są niemal wszystkie nowo instalowane maszyny. Publikujemy tę informację bez ograniczeń dostępu, ponieważ chcemy dawać przykład branży i z radością wymieniamy informacje ze stowarzyszeniami producentów druku oraz partnerami z całego świata. Wspólnie opanowujemy ten kryzys”.

Szacunki Heidelberga zapewniają aktualny reprezentatywny obraz sytuacji w branży druku i wskazują, jakie priorytety i starania są niezbędne dla wsparcia firm działających w tym sektorze produkcyjnym.

Oto najważniejsze odkrycia ostatnich 4 tygodni:

- w trakcie pandemii koronawirusa produkcja drukarń w Chinach spadła o 80 proc. w porównaniu do normalnego poziomu, jednak zaczęła się odradzać, gdy tylko amplituda zachorowań odwróciła się; obecnie wróciła do ubiegłorocznych wskaźników zarówno w segmencie druku komercyjnego, jak i opakowań oraz etykiet;

- sektor opakowań i etykiet utrzymuje stabilność w czasach koronawirusa, głównie dzięki zwiększonemu popytowi na opakowania spożywcze i farmaceutyczne. Mimo tego pozytywnego obrazu lokalne problemy z dostawami (przykładowo przerwanie stabilności produkcji papieru w Indiach) ma negatywny wpływ na ten segment w niektórych krajach;

- o ile druk we wszystkich pozostałych krajach zachował stabilność aż do połowy marca 2020 r. i przekraczał ubiegłoroczne poziomy produkcji, to wybuch pandemii koronawirusa i zamknięcie granic państwowych spowodowały znaczne ograniczenie nakładów druku na całym świecie, szczególnie w sektorze druku komercyjnego.

Prezentując raport dział cyfrowy Heidelberga, który został założony w 2018 roku, udostępnił swój potencjał analizy danych. Klienci Heidelberga mogą monitorować wydajność swoich maszyn za pomocą usługi Heidelberg Assistant. Nowa usługa Heidelberg Performance Benchmark zaprezentowana na konferencji prasowej targów drupa zapewnia klientom firmy szczegółowy wgląd w działanie ich urządzeń.

Heidelberg Cloud to przemysłowa sieć IoT dla branży druku. Wdrożenie w pojedynczej chmurze rozwiązań umożliwiających łączność wszystkich linii produkcyjnych oraz zwiększenie skali łączności we wszystkich nowo dostarczonych produktach pozwoliło na stały rozwój usług w chmurze firmy Heidelberg. W roku fiskalnym 2019/20 ponad 13 tys. maszyn i 25 tys. modułów Prinect było podłączonych do bazy Heidelberga za pomocą rozwiązań IIoT (Industrial Internet of Things). Znaczenie sieci IIoT z punktu widzenia wszystkich działań biznesowych Heidelberga oraz wykorzystania baz danych stale rośnie.

- co miesiąc firma realizuje ponad 4 tys. zdalnych sesji serwisu maszyn w celu rozwiązania problemów technicznych;

- ponad 4 mln danych procesowych jest pobieranych co miesiąc z maszyn i modułów Prinect w formie mierzalnych wartości;

- dodatkowo co miesiąc pobieranych jest 2 TB danych z logów maszynowych i transferów plików;

- jako wszechstronna baza danych porównawczych w branży druku chmura Heidelberga zawiera informacje dotyczące ponad 50 mln zleceń druku.

Na podstawie informacji firmy Heidelberg opracował TK

error: Kopiowanie zabronione!