Arctic Paper po I kwartale 2020
15 maj 2020 07:11

Skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży w I kwartale br. wyniosły 813,9 mln PLN (188,2 mln EUR). Zysk EBITDA osiągnął poziom 111,8 mln PLN (25,9 mln EUR). Zysk EBIT w I kwartale wyniósł 79,7 mln PLN (18,4 mln EUR), a zysk netto 62,3 mln PLN (14,4 mln EUR).

Połączenie dobrych wyników w segmencie papieru i stabilnych w segmencie celulozy wpłynęło na znaczącą poprawę wyników skonsolidowanych za I kwartał.

Pod koniec okresu odnotowano spadek popytu w związku z pandemią COVID-19. Podjęto środki w celu złagodzenia możliwych negatywnych skutków pandemii koronawirusa: papiernie w Grycksbo i Munkedal złożyły wnioski umożliwiające skorzystanie z instrumentów szwedzkiego pakietu pomocowego dla firm.

Zarząd podjął decyzję o zarekomendowaniu niewypłacania dywidendy z zysku za 2019 r.

„Po mocnym czwartym kwartale 2019 r. i solidnym początku bieżącego roku Grupa jest wystarczająco silna i dobrze wyposażona, by zmierzyć się ze znacząco wyższą niepewnością otoczenia rynkowego – powiedział Michał Jarczyński, prezes zarządu Arctic Paper SA. - Przed nami wymagający czas. Spodziewamy się, że kryzys związany z pandemią koronawirusa będzie miał wpływ zarówno na drugi, jak i trzeci kwartał 2020 r. Będziemy działać w oparciu o odporność organizacji, rozwagę i kreatywność.”

Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper

cript>