Sektor leśny wnioskuje o wsparcie UE
18 maj 2020 13:50

Jak informuje Intergraf, brukselska organizacja reprezentująca pracodawców europejskiego przemysłu poligraficznego, przedstawiciele sektora leśnego wysłali do komisarza UE ds. rynku wewnętrznego - Thierry'ego Bretona wniosek, w którym argumentują potrzebę objęcia ekosystemu leśnego planem naprawy gospodarczej i uwzględnienia go w nowej strategii przemysłowej dla Europy.

„Europejski ekosystem leśny odgrywa bardzo ważną rolę będąc przyjaznym dla klimatu sektorem, ukierunkowanym na zieloną, zrównoważoną gospodarkę. Podstawowym surowcem jest tu drewno: odnawialne, nadające się do recyklingu zasoby pochodzące z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony w Europie. Procesy produkcyjne skutecznie radzą sobie z tym zasobem, minimalizując odpady i oferując możliwości zastąpienia materiałów kopalnych oraz energii” - powiedział Patrizio Antonicoli, sekretarz generalny CEI-Bois.

Sektor liczy obecnie ponad 420 000 przedsiębiorstw (20 proc. całego sektora produkcyjnego w UE); zatrudnienie znajduje w nim 3,5 mln pracowników (10 proc. całkowitej siły roboczej w produkcji) i generuje roczny obrót w wysokości 520 mld euro (3 proc. PKB UE).

„Stanowimy kluczowy filar naszej wspólnej europejskiej odporności. Pozyskujemy surowce, wytwarzamy produkty, które w przeciwieństwie do innych ekosystemów są poddawane recyklingowi w Europie. Działamy w oparciu o europejskie innowacje i technologie. Jedna na pięć firm produkcyjnych w UE należy do ekosystemu przemysłu leśnego i oferuje znaczną liczbę miejsc pracy rozmieszczonych we wszystkich krajach i regionach, w szczególności na obszarach wiejskich. Jesteśmy również ważnym ekosystemem dla usług i aplikacji cyfrowych, generując znaczny dochód z eksportu do krajów europejskich” – komentuje Beatrice Klose, sekretarz generalna Intergraf.

Podobnie jak większość sektorów przemysłu w UE, przemysł leśny został poważnie dotknięty kryzysem związanym z pandemią. Odnotowano spadek popytu krajowego i zagranicznego, przerywanie łańcuchów dostaw i problemy logistyczne. Szacuje się, że obroty w 2020 r. mogą spaść o 20 proc. Niemniej ekosystem przemysłu leśnego jest w wyjątkowej sytuacji i może odzyskać swoją pozycję, postępując w sposób zgodny z celami zielonego ładu UE. W połączeniu z większością innych ekosystemów pomogłoby to również innym częściom gospodarki UE w rozwoju.

„Włączenie przemysłu leśnego do europejskiego planu naprawy byłoby zdrowym zastrzykiem zieleni i odporności istotnym dla wszystkich innych ekosystemów związanych z energią odnawialną, tekstyliami, budownictwem, żywnością i rolnictwem, produkcją niskoemisyjną, zielonymi chemikaliami, zdrowiem, higieną, farmacją i opakowaniami. Ostatnie ogłoszenia dużych inwestycji w biorafinerie przez firmy członkowskie są przykładem tego, jak ekosystem ten może ożywić stare sektory oparte na paliwach kopalnych dzięki odnawialnym materiałom pozyskiwanym w Europie w sposób zrównoważony” – powiedział  Jori Ringman, dyrektor generalny Cepi.

„Włączenie go do europejskiego planu naprawy byłoby iskrą umożliwiającą jego odrodzenie. Nowy strumień finansowania pociągałby za sobą wspieranie odporności gospodarczej branż zapewniających szereg innowacyjnych, neutralnych dla klimatu zastosowań. To nic innego jak inwestowanie w przyszłość Europy” – stwierdził Clive Pinnington, dyrektor zarządzający European Wood-based Panels Federation (Europejskiej Federacji Płyt Drewnopochodnych)

„Chcemy być częścią unijnego planu odbudowy, a tym samym zapewnić odporność lasom europejskim, dostosować się do zmian klimatycznych, jednocześnie wspierając ekonomicznie opłacalną gospodarkę leśną. Finansowanie pociągałoby za sobą wspieranie zrównoważonej gospodarki leśnej jako rozwiązania o kolosalnym znaczeniu dla odporności biologicznej i zdrowia lasów europejskich oraz związanych z nimi usług” – dodał Piotr Borkowski, dyrektor wykonawczy Eustafor.

Sygnatariusze wniosku: Eustafor, FECOF, FTP, CEPF, COPA-COCEGA, CEI-Bois, EPF, Cepi, Intergraf, EFIC i Bioenergy Europe liczą, że w planie naprawy gospodarczej UE i nowej strategii przemysłowej dla Europy znajdą się przestrzeń oraz uznanie dla przemysłu leśnego.

 Na podstawie informacji Intergraf opracowała BZ

 

 

 

 

 

 

error: Kopiowanie zabronione!