UPM Raflatac rozszerza gamę folii Forest Film
25 maj 2020 09:28

Firma UPM Raflatac rozpoczyna sprzedaż folii polietylenowej Forest Film PE, która uzupełni gamę ekologicznych rozwiązań do produkcji etykiet foliowych. Nowy materiał przybliża UPM Raflatac do zrealizowania celu, jakim jest przyszłość bez surowców nieodnawialnych i ograniczenie zużycia materiałów dziewiczych pochodzenia kopalnego w produkcji etykiet na środki czystości oraz higieny osobistej.

„Pragniemy zapewniać naszym klientom korzyści, oferując im do wyboru szeroką gamę ekologicznych, alternatywnych rozwiązań. Przykładem mogą być folie UPM Raflatac Forest Film PE oraz PP, pierwsze na rynku materiały do produkcji etykiet foliowych na bazie drewna, a także UPM Raflatac PP PCR - folie polipropylenowe (PP) wyprodukowane z tworzywa sztucznego pochodzącego z przetworzonych odpadów pokonsumenckich (PCR) - mówi Timo Kekki, wiceprezes w dziale Films SBU w UPM Raflatac. - Jako jeden z sygnatariuszy porozumienia New Plastic Economy Fundacji Ellen MacArthur będziemy nadal rozwijać branżę dostarczając innowacyjne produkty, które zmniejszają zużycie nieodnawialnych surowców dziewiczych.”

Materiał Forest Film PE jest produkowany w kooperacji z UPM Biofuels oraz Dow. UPM Biofuels zapewnia naftę BioVerno otrzymywaną w 100 proc. z pozostałości procesu produkcji masy papierniczej, która jest następnie przetwarzana przez Dow w granulki z tworzywa sztucznego pochodzenia biologicznego, służące do wytłaczania folii etykietowej.

„Nowy produkt to dowód wszechstronności UPM BioVerno jako surowca. Olej talowy, produkowany z resztek powstających przy produkcji masy papierniczej, jest przetwarzany w naftę UPM BioVerno, którą można wykorzystywać jako surowiec do wytwarzania różnych rodzajów tworzyw, dzięki którym właściciele marek mogą osiągać swe zrównoważone cele związane z opakowaniami” - dodaje Panu Routasalo, wiceprezes UPM Biofuels.

Materiał Forest Film PE zapoczątkował współpracę UPM z Dow przy rozwiązaniach do etykietowania. W ubiegłym roku Dow ogłosił rozpoczęcie komercyjnej sprzedaży biotworzyw przeznaczonych dla branży opakowaniowej i etykietowej, wykonanych z biosurowców nadających się do odzysku. Dow włączył naftę BioVerno – kluczowy surowiec wykorzystywany przy produkcji tworzyw – do swej oferty jako alternatywne źródło pozyskiwania tworzyw sztucznych. Dow wykorzystuje ten półprodukt do wytwarzania różnych rodzajów polietylenu pochodzenia biologicznego.

„Forest Film PE to kolejny krok we właściwym kierunku z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju w opakowalnictwie. UPM jest światowym liderem w produkcji ekologicznych biopaliw i wspólnie pracujemy nad przyspieszeniem transformacji ku tworzywom przyjaznym dla środowiska. Ten nowy materiał foliowy na etykiety pomaga klientom i konsumentom ograniczać swe uzależnienie od paliw kopalnych, a tym samy redukować ich ślad węglowy w całym łańcuchu wartości. Jednocześnie polietylenowe biomateriały etykietowe zachowują się dokładnie tak samo jak te produkowane z paliw kopalnych i nie mają negatywnego wpływu na recyklowalność gotowego opakowania, gdy są używane z butelkami HDPE na środki czystości i higieny osobistej” - podkreśla Carolina Gregorio, szef bioprojektów w Dow.

Seria produktów Forest Film posiada certyfikat International Sustainability & Carbon Certification (ISCC PLUS). Jest wytwarzana z półproduktów pochodzenia biologicznego, zastępując tę samą ilość surowców kopalnych w procesie produkcji, przy użyciu balansu masy, która odpowiada ilości zrównoważonych surowców.

Na podstawie informacji firmy UPM Raflatac opracował TK

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>