Najnowsze rozwiązania Agfy do drukowania offsetowego
10 lip 2020 11:21

Przez sześć dni, w okresie przypadającym na przełożone targi drupa, Agfa prezentowała w sposób zdalny swoje najnowsze rozwiązania dla druku offsetowego. Podczas dedykowanych sesji jej przedstawiciele zaprezentowali ofertę belgijskiego producenta uwzględniającą różne segmenty rynkowe, bazujące na offsecie. Każda z nich kończyła się pytaniami ze strony klientów biorących udział w wirtualnych spotkaniach. Webinaria poprzedziła – przeprowadzona również w trybie online – konferencja prasowa, podczas której zaanonsowano poszczególne premiery rynkowe oraz udoskonalone wersje rozwiązań software’owych i sprzętowych. Wirtualny projekt nosił nazwę Studio 4D48 – taki miał być numer stoiska firmy na targach drupa 2020. Agfa udostępniła także online nagrania ze wszystkich spotkań. Można je zamówić poprzez stronę https://www.agfa.com/int/studio4d48/ po uprzedniej rejestracji.
Jedną z najważniejszych premier zaanonsowanych przez firmę Agfa była nowa wersja jej sztandarowego systemu produkcyjnego – Apogee v12. Pojawi się w ofercie belgijskiego producenta jesienią br., zaś Studio 4D48 było okazją do zaprezentowania najważniejszych nowych i udoskonalonych jej funkcjonalności. Przedstawiali je, kierując je do drukarń o różnych profilach, Alain Cormond – business development manager oraz Erik Peeters – marketing manager Software Solutions w firmie Agfa.
Pierwsza z nich – Cut ‘n Assemble – wzbogaciła moduł Apogee Impose, umożliwiając bardziej optymalne rozmieszczanie różnych prac na arkuszu z myślą o ich jednoczesnym drukowaniu i wykańczaniu, a co za tym idzie – redukcji odpadów. W kontekście impozycji Agfa wprowadziła też inne udoskonalenia.
Z myślą o większej automatyzacji procesów wprowadzona została funkcja ATP (Automate Task Processor), w ramach której przesyłane do systemu pliki są analizowane pod względem zawartości i meta danych, a pozyskane w ten sposób informacje automatycznie definiują konkretne działania, np. zmianę nazwy dokumentu, skierowanie pliku do maszyny drukującej (offsetowej lub/i cyfrowej). O swoich doświadczeniach z systemem Apogee opowiadali przedstawiciele francuskiej drukarni RotoFrance, która – po wdrożeniu techniki offsetu arkuszowego – zintegrowała workflow firmy Agfa ze swoim systemem MIS.
W portalu Apogee WebApproval, zwiększającym interakcję między drukarnią a jej klientami, wprowadzono tzw. rozwiązanie multi-tenant. Umożliwia ono stworzenie kilku brandów dla tego samego przedsiębiorstwa poligraficznego z myślą o obsłudze różnych zleceniodawców lub grupowanie łączących się drukarń w ramach jednego systemu Apogee.

Sporo miejsca podczas Studia 4D48 poświęcono rozwiązaniu Apogee Cloud – oferowanemu w formie subskrypcji systemowi workflow, bazującemu na technologii „chmury”. Firma stworzyła bazujący na przeglądarce internetowej interfejs użytkownika – WebFlow, zwiększający kontrolę operatorów nad realizowaną produkcją. O swoich pozytywnych doświadczeniach z Apogee Cloud i towarzyszącą mu usługą PrintSphere AutoPilot (zwiększającą bezpieczeństwo przechowywanych danych) opowiadał podczas webinarium poświęconego drukowi komercyjnemu Tsuyoshi Yano – dyrektor japońskiej drukarni Printnet.

Podczas webinariów wspomniano też o innych rozwiązaniach software’owych firmy skierowanych na rynek druku offsetowego: nowej wersji sklepu internetowego Apogee StoreFront 5.6 oraz – komplementarnych w stosunku do Apogee, oferowanych w ramach projektu ECO3 – modułach InkTune i PressTune.
Korzyści wynikające z wdrożenia tych ostatnich przedstawiła Izabela Jasińska-Klocek – dyrektor drukarni db Print Polska, będącej od kilku lat użytkownikiem obu ww. rozwiązań.
Kilka miesięcy temu w ofercie firmy Agfa pojawiła się bezprocesowa płyta Eclipse, której charakterystykę zaprezentowała Iris Bogunovic, product manager Plates & CtP Systems w firmie Agfa. Wymieniała m.in. cztery kluczowe – zdaniem producenta – korzyści wynikające z jej wdrożenia: wysoki i stabilny, utrzymujący się nawet przez 7 dni kontrast obrazu; możliwość przechowywania do 24 godzin w oświetleniu biurowym, wysoką odporność na zadrapania oraz przenoszenie powłoki, którą jest pokryta, na papier podczas rozruchu maszyny. O swoich doświadczeniach z płytami Eclipse opowiadał Thomas Klit Thomsen – właściciel duńskiej drukarni Kandrups Bogtrykkeri.
Studio 4D48 było też okazją do promocji bezchemicznej płyty Adamas, która – jak podkreślała Iris Bogunovic – równie dobrze odnajduje się w offsetowym druku arkuszowym, jak i zwojowym heatsetowym. Jak mówiła, jest to najbardziej trwała płyta typu chem-free, dostępna na rynku.
Kwestia usprawnienia procesu przygotowania form drukowych niezależnie od rodzaju realizowanej produkcji pojawiała się bardzo często w ramach projektu Studia 4D48. W tym kontekście Agfa zaanonsowała światową premierę w swojej ofercie – robot do transportu płyt (w różnych formatach) z palet do systemu CtP. Jest on – jak podkreśla firma – dostępny w jej portfolio w ramach wyłączności, a z jego zalet w takim samym stopniu mogą skorzystać drukarnie heatsetowe, jak i arkuszowe – kluczem do osiągnięcia odpowiedniej wydajności jest skala produkcji i różnorodność stosowanych formatów płyt. Jego funkcje prezentowała Iris Bogunovic. Robot pracuje z prędkością do 80 płyt/h, niezależnie od formatu – tych zaś może być maksymalnie 5. Jest w pełni zintegrowany z systemem Apogee.
Agfa ma już za sobą pierwsze wdrożenie tego rozwiązania – w duńskiej drukarni Stibo Complete, specjalizującej się w kompleksowej produkcji materiałów marketingowych.
Podczas webinarium skierowanego do drukarń heatsetowych zaprezentowane zostały dwie płyty dedykowane tego typu produkcji: nowa, termoczuła Energy Verve i znana już z oferty firmy Agfa, bezchemiczna Adamas. Wymieniając zalety wynikające z wdrożenia pierwszej z nich, Iris Bogunovic wskazywała m.in. na możliwość drukowania wysokich nakładów, wydajność, wysoką odporność chemiczną i mechaniczną oraz pozytywny wpływ na rzadsze zrywanie się wstęgi papieru.

Sporo miejsca podczas spotkania dla drukarń heatsetowych poświęcono rastrowi SPIR@L, jaki pojawił się w ofercie firmy Agfa w ub.r. Jak podkreślano, może on być stosowany także przy produkcji o innej specyfice, np. w druku gazetowym czy komercyjnym.
Ostatnia odsłona Studia 4D48 poświęcona była rozwiązaniom do produkcji wydawniczej i gazetowej. Rainer Kirschke – marketing manager Newspaper w firmie Agfa podkreślał, że wszystkie one wpisują się w założenia projektu ECO3, a kluczowe korzyści wynikające z ich wdrożenia to: obniżenie całkowitych  kosztów zakupu i użytkowania (TCO), redukcja czasu i kosztów związanych z obsługą sprzętu i materiałów, usprawnienie procesu produkcyjnego oraz czasowa dostawa danych i gotowych form drukowych. O swojej kompleksowej współpracy z firmą Agfa opowiadali przedstawiciele kilku drukarń gazetowych.
Wśród rozwiązań software’owych firma zwraca szczególną uwagę na system workflow Arkitex 4.0, który – podobnie jak Apogee – jest opcjonalnie dostępny w wersji subskrypcyjnej, bazującej na technologii cloud computing. Agfa wprowadziła też do oferty nowy moduł – PrintSphere Disaster Recovery, będący dodatkowym zabezpieczeniem danych klienta, przechowywanych na serwerach obsługiwanych przez firmę.

Wśród nowości sprzętowych Rainer Kirschke zwrócił szczególną uwagę na Attiro Cleaning Module – specjalny, nowy moduł czyszczący instalowany w urządzeniu Attiro ZH, służącym do finalnej obróbki gazetowych form drukowych.
Więcej – w lipcowej „Pooligrafice”.

Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa

 

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>