Siegwerk uruchomił nową stronę poświęconą GOZ
14 lip 2020 08:27

Firma Siegwerk, dostawca farb do druku opakowań i etykiet, uruchomił swą nową stronę internetową poświęconą Gospodarce Obiegu Zamkniętego (GOZ). Przedsiębiorstwo głęboko wierzy w potrzebę wdrożenia GOZ i angażuje się w tworzenie obiegu zamkniętego w branży opakowaniowej.

Nowa strona dostarcza informacji na temat działań Siegwerk na rzecz GOZ. Firma jest wierna głównej zasadzie zrównoważonego rozwoju: osiąganiu rozsądnej równowagi między ekologicznymi, społecznymi i ekonomicznymi oczekiwaniami oraz ograniczaniu zużycia surowców nieodnawialnych dla przyszłych pokoleń.

Rosnący popyt na rozwiązania przyjazne dla środowiska i zrównoważone opakowania ma istotny wpływ na rynek opakowań. „Nadszedł czas, by na nowo wymyślić opakowania i przejść z liniowego na cyrkularny model gospodarki. Techniczny potencjał farb – poza znakowaniem opakowań – wspiera wszystkie trzy R, na których zasadza się GOZ, czyli redukcję, ponowne wykorzystanie i recykling (reduction, re-use, recycling). Z tego względu Siegwerk, pragnąc stać się dostawcą cyrkularnych i cyfrowych rozwiązań dla opakowalnictwa oraz napędzać korzystne zmiany w branży (…) świadomie inwestuje dodatkowe środki.”

Nowa strona Siegwerk poświęcona GOZ zapewnia wszechstronny przegląd firmowych działań na rzecz rozwoju zrównoważonych i obiegowych rozwiązań pakujących. Jeden z jej działów zawiera szczegółowe informacje na temat: farb, lakierów i powłok barierowych do produkcji opakowań przeznaczonych do papierowego strumienia recyklingu; farb, lakierów i powłok barierowych na przeznaczone do recyklingu opakowania z plastików jednowarstwowych; rozwiązań do odfarbiania z dedykowanymi farbami i primerami oraz współpracy w łańcuchu wartości przy tworzeniu standardów procesu odfarbiania.

Siegwerk wierzy, że współpraca i wymiana informacji są kluczem do osiągnięcia celów GOZ. Z tego powodu osoby odwiedzające nową stronę dowiedzą się również o silnej sieci partnerskiej Siegwerk, która wspomaga tworzenie nowych rozwiązań w zakresie opakowań obiegu zamkniętego.

Na podstawie informacji firmy Siegwerk opracował TK

cript>