Siegwerk ogłosił plany dotyczące targów drupa i interpack
4 sie 2020 12:34

Firma Siegwerk, jeden z czołowych globalnych dostawców farb do druku opakowań i etykiet, zamierza skoncentrować się na dostarczaniu wirtualnych narzędzi i usług wspierających cyfrowy rozwój działalności jej klientów. W ten sposób spółka chce zapewnić wartość dodaną użytkownikom swych rozwiązań w czasach, w których wyjazdy i spotkania handlowe są ograniczone.

Siegwerk sprawdza obecnie różne formaty i technologie komunikacji z klientami, prezentowania produktów i rozwiązań, dzielenia się wiedzą oraz służenia pomocą i wsparciem. Celem jest zapewnienie możliwie szybkiego dostępu do informacji, zwiększenie potencjału dalszej intensyfikacji i wsparcia współpracy przy jednoczesnym ograniczeniu pochłaniających czas fizycznych podróży. „Chcemy jeszcze bardziej „zwirtualizować” doświadczenia konsumentów, dodając cyfrowe narzędzia do komunikacji z nimi takie jak prezentacje w transmisji strumieniowej na żywo, konferencje cyfrowe, wirtualne demonstracje, szkolenia i webinary” - wyjaśnia Ralf Hildenbrand, prezes amerykańskiego oddziału Siegwerk oraz członek firmowego zarządu. Uzupełnieniem fizycznych spotkań „twarzą w twarz” ma być nowy format imprez INKday skrojony pod potrzeby środowiska sieciowego, w których będą mogli uczestniczyć wirtualnie goście z całego świata. Od ponad 12 lat Siegwerk organizuje imprezy INKday jako unikalną platformę dyskusji klientów i ekspertów na tematy szczególnie interesujące branżę opakowaniową. „Dzięki zwiększeniu cyfrowej wymiany oraz organizacji imprez w wymiarze regionalnym i jednostkowym będziemy w stanie reagować jeszcze szybciej, efektywniej i w bardziej personalizowany sposób” - dodaje Hildenbrand.

W 2017 r. Siegwerk rozpoczął swoją cyfrową transformację jako jedna z pierwszych firm w branży opakowaniowej. Od tego momentu przedsiębiorstwo podąża ścieżką strategicznego rozwoju swojej cyfrowej oferty i nieustannie ulepsza doświadczenia swych klientów w tym zakresie. Obecnie Siegwerk wykorzystuje procesy cyfryzacji we wszystkich biznesowych obszarach: w tworzeniu innowacji w oparciu o dane cyfrowe, digitalizacji procesów, a także rozwijaniu modeli działań w obiegu zamkniętym, posługując się usługami i platformami zwiększającymi wiedzę klientów na temat farb i opakowań. Ostatnimi kamieniami milowymi w cyfrowej transformacji firmy było uruchomienie w pełni zautomatyzowanego, supernowoczesnego Centrum Mieszalniczego (Blending Center) w głównej siedzibie Siegwerk w Siegburgu, a także udostępnienie usług online takich jak system zarządzania zapasami MyInkroom oraz internetowy portal obsługi klienta mySiegwerk. Co więcej, firma nieustannie poszukuje nowych możliwości wykorzystania danych masowych oraz sztucznej inteligencji w celu usprawnienia produkcji oraz zyskania dodatkowej wydajności.

Z myślą o rozwoju zrównoważonej działalności przynoszącej długofalowe korzyści Siegwerk nie tylko prowadzi własną cyfrową transformację, ale również przykłada ogromną wagę do aktywnego udziału w rozwijaniu branży opakowań w oparciu o koncepcję GOP. Całkiem niedawno firma zainwestowała w swoją przyszłość, tworząc Centrum Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Economy Hub), którego celem będzie kierowanie procesem wdrażania w firmie zasad gospodarki obiegu zamkniętego.

Jako rodzinna firma o długiej historii Siegwerk jest od dawna świadomy swojej odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń. „Przykładamy ogromną wagę do nieustannego utrzymywania delikatnej równowagi między potrzebami ekologicznymi, społecznymi i ekonomicznymi bez trwonienia zasobów naturalnych potrzebnych kolejnym generacjom - mówi Bettina Horenburg, szefowa ds. komunikacji korporacyjnej w firmie Siegwerk. - Ciągłe wdrażanie innowacyjnych technologii komunikacyjnych zapewnia nowe możliwości wewnętrznej i zewnętrznej współpracy, umożliwiając nam jeszcze szybszy i wydajniejszy kontakt oraz wymianę informacji w międzynarodowym środowisku.”

Rezultatem wspomnianych zmian jest selektywny wybór międzynarodowych imprez branżowych, w których firma będzie brała udział, i decyzja o rezygnacji z pojawienia się na przyszłorocznych targach drupa i towarzyszącej interpackowi wystawie components; obecnie rozpatruje ona kwestie partycypowania w innych imprezach tego typu. Wiadomo już, że Siegwerk pojawi się na wybranych imprezach targowych w Azji, które są istotne z uwagi na potencjał lokalnych rynków dla firmy. „Na naszą decyzję o odstąpieniu od udziału w components i drupie miała również wpływ  niepewność odnośnie do epidemii koronawirusa, jej dalszego rozwoju i konsekwencji w perspektywie średnioterminowej - dodaje Horenburg. - Obecnie nie chcemy zmuszać naszych pracowników do uczestnictwa w żadnym wielkim wydarzeniu”. Firma spodziewa się, że pandemia zmieni odbiór wielkich wystaw i przyczyni się do wzrostu wartości lokalnych, specjalistycznych wystaw w niewielkiej skali, jak również imprez odbywających się w środowisku wirtualnym.

Na podstawie informacji firmy Siegwerk opracował TK

error: Kopiowanie zabronione!
cript>