Intergraf wyróżniony
18 sie 2020 07:37

Do grona finalistów konkursu na wybór Europejskiego Stowarzyszenia Roku 2020 dołączyło stowarzyszenie Intergraf. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 8 grudnia w Cascais, w Lizbonie, podczas Światowego Kongresu Stowarzyszeń (Associations World Congress).

 „Bardzo się cieszę, że praca Intergraf została doceniona” - powiedziała Beatrice Klose, sekretarz generalna Intergraf i dodała: „Intergraf wspiera europejski przemysł poligraficzny już od wieku. Pozostajemy zaangażowani w zapewnianie jak najlepszej pozycji rynkowej dla naszego sektora. Dziękuję pracownikom i członkom Intergraf, bez których to osiągnięcie nie byłoby możliwe. Ta nominacja jest dla wszystkich, którzy wspierali naszą działalność przez lata ”.

Rok 2020 rozpoczęto od świętowania 90. rocznicy powstania Intergraf. Od dawna przemysł poligraficzny odgrywał kluczową rolę w promowaniu edukacji, debaty demokratycznej, integracji społecznej, kultury i zaangażowania społecznego w Europie. Cyfryzacja zmieniła prawie każdy aspekt życia, ale sektor zaawansowanych technologii sprostał wyzwaniu i nadal dostarcza kreatywne, potrzebne na co dzień produkty.

Od 1930 roku Intergraf zapewnia platformę, dzięki której może rozwijać się skuteczna współpraca między drukarniami. W ciągu ostatnich 90 lat Intergraf zmieniał się systematycznie - na początku 2019 r. powstały nowe logo, identyfikacja wizualna i strona internetowa, które zostały zmodyfikowane, aby lepiej odzwierciedlać istotę stale rozwijającego się sektora.

Część tej zmiany obejmuje obecnie koncentrację na ważnych tematach polityki UE. Druk odgrywa istotną rolę w przemianach cyfrowych w Europie, dlatego tak ważne jest, aby głos przedstawicieli branży był słyszany w dyskusjach na temat przyszłości. Po wyborach europejskich w 2019 r. działania stowarzyszenia wymagały szczególnie dużego zaangażowania i czasu ze względu na nowe priorytety legislacyjne i bardziej napięty program polityczny. Intergraf pozostaje aktywny w kwestiach polityki UE związanych z konkurencyjnością, środowiskiem naturalnym i ekologią, cyfryzacją oraz sprawami społecznymi. Regularnie prezentuje i promuje interesy drukarń w Parlamencie Europejskim.

Innym sposobem, w jaki Intergraf zabiera głos w ważnych kwestiach, są europejskie platformy i kampanie takie jak np. Keep Me Posted EU (www.keepmepostedeu.org), Two Sides (www.twosides.info) i The Future of Reading (www.intergraf.eu/image/the-future-of-reading). Kampanie te są ważne nie tylko z punktu widzenia branży poligraficznej; promują również prawa konsumentów, sprawiedliwość społeczną, postulaty dotyczące integracji, zrównoważony rozwój i edukację. Keep Me Posted EU była szczególnie udaną kampanią na szczeblu europejskim, zapewniającą poparcie 60 posłów Parlamentu Europejskiego, a także różnych organizacji pozarządowych, konsumenckich, związków zawodowych i stowarzyszeń branżowych.

Kolejnym kluczowym tematem ostatnich 12 miesięcy była rekrutacja młodzieży i próba zainteresowania jej branżą poligraficzną. W 2020 roku ruszył projekt Print Your Future, koordynowany przez Intergraf, który koncentruje się na promowaniu sektora poligraficznego wśród młodego pokolenia. Napłynęło też wiele zgłoszeń w ramach konkursu Young Talent Award 2020, w którym uczestnicy przesłali eseje na temat „Jak poprawić wizerunek europejskiej branży poligraficznej”.

Stowarzyszenie jest europejskim partnerem społecznym, pracuje nad zagadnieniami związanymi z umiejętnościami w dialogu społecznym i promuje inwestycje w przyszłość druku. O swoich działaniach informuje różnymi kanałami komunikacji, zapewniając szczegółowe statystyki i dostęp do bieżących informacji rynkowych. Coroczny raport gospodarczy Intergraf zawiera najnowsze dane na temat trendów w branży poligraficznej w Europie. W latach 2019-20 powstały opracowanie dotyczące europejskiego rynku  opakowań z nadrukiem oraz raport na temat rynku druku komercyjnego i katalogów.

Intergraf organizuje wiele międzynarodowych imprez. W 2019 roku odbyła się 30. edycja konferencji połączonej z wystawą Intergraf Currency + Identity (www.intergrafconference.com) - jednego z wiodących na świecie wydarzeń dla społeczności zajmującej się drukiem zabezpieczonym.

Zespół do spraw europejskich zorganizował również coroczne zgromadzenie ogólne (Londyn 2019 i 2020 w wersji wirtualnej), konferencję Print Matters for the Future (Londyn 2019), konferencję dyrektorów (Bordeaux 2020) oraz Shaping the Future of Print: Commercial Print Conference (Bruksela 2020).

Aby uzupełnić działania organizowane w Europie, Intergraf działa też na poziomie globalnym prowadząc sekretariat Światowego Forum Druku i Komunikacji (WPCF), wiodącej platformy współpracy dla największych międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń poligraficznych.

Na podstawie informacji Intergraf opracowała BZ

 

 

 

 

 

cript>