Arctic Paper po II kwartale 2020
19 sie 2020 07:42

Choć II kwartał 2020 roku był mocno dotknięty pandemią koronawirusa i jej następstwami widocznymi w gospodarce europejskiej, Grupa Arctic Paper stosunkowo dobrze sprostała wyzwaniom z tym związanym. Zysk EBITDA w tym okresie wyniósł 48,0 mln PLN (90,5 mln PLN w ub.r.), a przychody 616,0 mln PLN (762,5 mln w II kw. 2019 r.). Zysk EBITDA za I półrocze wyniósł 159,9 mln PLN (171,6 mln w roku ubiegłym).

„Skonsolidowane wyniki ponownie pokazują, że połączenie segmentu celulozy i papieru stabilizuje wyniki Grupy, ponieważ wahania w obu segmentach wzajemnie się kompensują. Dzięki podjętym działaniom pozycja finansowa Arctic Paper wzmocniła się w II kw.: wskaźnik dług netto/EBITDA spadł do 0,83 (w roku ubiegłym wynosił 1,06). Skutecznie również ochroniliśmy firmę przed bezpośrednim wpływem COVID-19 na bieżącą działalność operacyjną” – podkreśla Michał Jarczyński, prezes zarządu Arctic Paper SA.

Segment papieru w II kw. osiągnął zysk EBITDA na poziomie 30,0 mln PLN (35,4 mln w II kw. 2019 r.) i przychody w wysokości 403,8 mln PLN (537,6 mln). W pierwszej połowie 2020 r. zysk EBITDA w segmencie papieru wzrósł ponaddwukrotnie do poziomu 114,7 mln PLN (51,7 mln w 1H 2019 r.). Rynek papieru graficznego w Europie zanotował spadek o 32 proc. w II kw., natomiast Arctic Paper poradził sobie lepiej – spadek wyniósł 25 proc. „Dzięki wdrożonym wielopłaszczyznowym działaniom, które wiązały się z ograniczeniem kosztów oraz podjęciem kroków mających na celu optymalizację kapitału obrotowego i wyższą wydajność, odroczeniem inwestycji, a także wykorzystaniem oferowanych rządowych programów wsparcia, wpływ pandemii na wyniki Grupy był ograniczony, mimo że nie byliśmy w stanie w pełni zrównoważyć spadku popytu” – stwierdził Michał Jarczyński.

Produkcja wyniosła 114 000 ton w II kw. (147 000 w II kw. 2019 r.), a wykorzystanie mocy produkcyjnych 69 proc. (w 2019 r. było to 92 proc.). Jednocześnie, stale dostosowując produkcję do zmieniających się warunków, firma wdraża swoje  plany na przyszłość. Jednym z przykładów jest długoterminowe zaangażowanie w zrównoważony rozwój i gospodarkę o obiegu zamkniętym, co jest zgodne z celami UE. W II kw. należąca do Arctic Paper fabryka  Munkedals została pierwszą papiernią na świecie, która otrzymała dla szerokiej gamy swoich papierów certyfikat Cradle to Cradle – rozpoznawany na całym świecie standard dotyczący produktów stworzonych zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Pandemia wywarła również wpływ na wyniki Rottneros. Sprzedaż spółki spadła do 510 mln SEK w II kw. (582 mln w 2019 r.), a zysk EBITDA wyniósł 31 mln SEK (131 mln). Na wyniki drugiego kwartału negatywnie (-23 mln SEK w porównaniu do 0 mln SEK w roku ubiegłym) wpłynęła decyzja o przyspieszeniu planowanego przeglądu technicznego – który zwykle ma miejsce w III kwartale – ograniczając tym samym produkcję w tym okresie do 97 700 ton (107 700 w tym samym okresie rok wcześniej).

„Pandemia ma duży wpływ zarówno na całą gospodarkę, jak i na działalność naszej Grupy. Jej efekty będą widoczne też w trzecim kwartale. Choć jednak nadal istnieje duża niepewność co do przyszłości, odnotowujemy obecnie wyraźne oznaki ożywienia popytu na nasze produkty. Choć kryzys jeszcze się nie zakończył, jestem pewien, że Arctic Paper wyjdzie z niego silniejszy” – podsumował Michał Jarczyński.

Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper

 

 

 

cript>