UPM Raflatac sygnatariuszem Amerykańskiego Paktu Tworzyw Sztucznych
26 sie 2020 07:36

Firma UPM Raflatac, globalny producent etykiet samoprzylepnych, poinformowała o przystąpieniu do amerykańskiego Paktu Tworzyw Sztucznych (U.S. Plastic Pact). Oparta na współpracy inicjatywa zmierza do osiągnięcia czterech ambitnych celów, które mają doprowadzić do istotnych zmian systemowych poprzez znalezienie wspólnego mianownika w działaniach różnych sektorów, ustalenia narodowej strategii i stworzenia skalowalnych rozwiązań, a w konsekwencji do wprowadzenia w USA do 2025 r. zasad gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie tworzyw sztucznych. Pakt – pierwszy tego typu dokument na kontynencie północnoamerykańskim - powstał dzięki współpracy zainicjowanej przez organizacje Recycling Partnership, World Wildlife Fund (WWF) oraz Fundację Ellen MacArthur.

UPM Raflatac zdaje sobie sprawę, że ważna i obejmująca cały system zmiana jest niezbędna do wdrożenia zasad GOZ dla tworzyw sztucznych. Amerykański Pakt gromadzi ponad 70 marek, sieci sprzedaży, organizacji pozarządowych oraz agencji państwowych działających w ramach sektorowego łańcucha wartości, które mają wspólnie realizować skoordynowane inicjatywy i wdrażać innowacyjne rozwiązania w zakresie nowych produktów, opakowań oraz modeli biznesowych.

Firma UPM Raflatac nie ustaje we wdrażaniu nowatorskich, funkcjonalnych i zrównoważonych rozwiązań do etykietowania, które pomagają drukarzom oraz właścicielom marek w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w obszarze materiałów opakowaniowych. Dla sygnatariusza Globalnego Zobowiązania do Nowej Gospodarki Tworzywami Sztucznymi Fundacji Ellen MacArthur akces do Amerykańskiego Paktu jest naturalnym krokiem na drodze ku zrównoważonej przyszłości.

„Jesteśmy dumni, że nasza firma została pierwszym dostawcą etykiet samoprzylepnych, który przystępuje do Amerykańskiego Paktu Tworzyw Sztucznych, co stanowi kolejny dowód, że chcemy być liderem w zakresie zrównoważonego etykietowania - mówi Kyle Strenski, dyrektor ds. rozwoju globalnego biznesu w oddziale materiałów foliowych UPM Raflatac. - Wierzymy, że „etykiety mają znaczenie”, gdy mówimy o wzornictwie i recyklowalności zrównoważonych materiałów opakowaniowych, dlatego niecierpliwie wyczekujemy współpracy z innymi uczestnikami nad stworzeniem w ciągu najbliższych pięciu lat gospodarki obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych.”

Jako jeden z członków-założycieli Amerykańskiego Paktu, UPM Raflatac popiera jego cztery ambitne cele. Organizacja zamierza: stworzyć do 2021 r. listę sprawiających problemy lub niepotrzebnych opakowań i wyeliminować je do 2025 r.; sprawić, by do 2025 r. wszystkie opakowania nadawały się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania oraz – w tej samej perspektywie czasowej – by połowa opakowań z tworzyw sztucznych była poddawana efektywnemu recyklingowi lub kompostowaniu oraz aby w opakowaniach plastikowych wykorzystywano nie mniej niż 30 proc. surowca pozyskiwanego z recyklingu lub z upraw roślinnych.

Choć Amerykański Pakt stanowi uzupełnienie i podąża drogą wyznaczoną przez wcześniej podpisane Pakty Tworzyw Sztucznych, zostanie dostosowany do realiów amerykańskiego rynku, jego unikalnych potrzeb i wyzwań.

„Za pośrednictwem Amerykańskiego Paktu Tworzyw Sztucznych zapoczątkujemy zmiany systemowe, które mają przyspieszyć przemiany w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego - mówi Sarah Dearman, wiceprezeska ds. projektów GOZ w The Recycling Partnership. - Amerykański Pakt przyspieszy zmiany systemowe, inspirując i wspierając odgórne innowacje za pośrednictwem narodowej strategii, tworząc wspólne ramy i pomagając członkom w szybszej realizacji naszych ambitnych celów do 2025 r. Pełne zaangażowanie członków będzie kluczowe dla osiągnięcia naszych wspólnych dążeń.”

Realizacja tej wizji będzie wymagała nowego poziomu odpowiedzialności we wszystkich ogniwach łańcucha dostaw tworzyw sztucznych. Amerykański Pakt kładzie nacisk na wymierne zmiany, dlatego firma UPM Raflatac będzie zobowiązana do składania przejrzystych rocznych raportów ze swych działań. Pierwszym zadaniem członków założycieli U.S. Plastic Pact będzie ustanowienie „mapy drogowej” w I kwartale 2021 r. i tym samym ustalenie kluczowych działań oraz rozwiązań pozwalających osiągnąć cele i stworzyć GOZ, w której tworzywa sztuczne nigdy nie stają się odpadami.

Na podstawie informacji firmy UPM Raflatac opracował TK

error: Kopiowanie zabronione!
cript>