UPM ogranicza produkcję
1 wrz 2020 09:38

W odpowiedzi na systematyczne spadki zamówień na papiery offsetowe używane do produkcji gazet i materiałów reklamowych firma UPM planuje zamknąć jedną fabrykę a kolejny ze swoich zakładów produkcyjnych sprzedać. Producent łączy podjęcie decyzji o zamknięciu fabryki Kaipola i sprzedaży zakładów Shotton w Północnej Walii z krótkoterminowymi zakłóceniami popytu spowodowanymi pandemią.

Roczna wydajność fabryki Kaipola wynosi 450 000 ton papieru gazetowego i 270 000 ton papierów powlekanych. Proces zamykania zakładu zakończy się pod koniec roku, co dla załogi oznacza utratę 450 miejsc pracy. Ogłoszenie to wywołało dyskusje polityczne w Finlandii, a politycy opozycji obwinili za decyzję niepopularny podatek paliwowy, o którym także wspominają przedstawiciele UPM.

Mimo pojawiających się wczesnych oznak normalizacji popytu perspektywy gospodarcze pogorszyły się na całym świecie, a nadchodząca recesja wydaje się nieunikniona. Tym samym należy spodziewać się dalszego przyspieszenia spadku popytu.

UPM już wcześniej informował o 32 proc. obniżeniu zapotrzebowania na papiery graficzne odnotowanym w Europie w drugim kwartale. W porównaniu z rokiem poprzednim redukcja doprowadziła do 20 proc. spadku sprzedaży w całej grupie w tym kwartale i 18 proc. spadku w pierwszych sześciu miesiącach. Jednocześnie popyt na papiery specjalne używane w produkcji etykiet wzrósł w Europie o 10 proc.

Producent zdecydował już o zamknięciu francuskiej fabryki Chapelle dostarczającej 240 000 ton rocznie, a obecnie planuje sprzedać Shotton, usuwając z rynku 250 000 ton papieru na rok. Utrata Shotton jest następstwem zamknięcia fabryki papieru gazetowego w Aylesford, które uczyniło zakład Palm Paper w Kings Lynn (400 000 ton/rok) jedynym brytyjskim producentem papieru gazetowego. Shotton zostanie przekształcony w fabrykę tektury falistej, dołączając do grona głównych producentów tektury falistej w Wielkiej Brytanii takich jak DS Smith, Smurfit Kappa i Sauce. Zapowiadane zmiany sprawią, że UPM będzie dysponował 15 fabrykami mogącymi produkować 7,3 miliona ton papieru rocznie, generując sprzedaż na poziomie 4,5 miliarda euro.

Winfried Schaur, wiceprezes wykonawczy UPM Communication Paper komentuje: „Rynek tektury falistej oferuje zyskowny biznes i dobry przepływ gotówki dla papierni o konkurencyjnej strukturze kosztów. W dojrzałym biznesie musimy podejmować nieustanne wysiłki, aby dbać o konkurencyjność kosztową i upewniać się, że nasze aktywa są efektywne w każdych okolicznościach rynkowych. ”

Na podstawie Print Business opracowała BZ

cript>