Heidelberg i Capgemini będą współpracować
14 wrz 2020 13:05

Zarząd Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) odpowiedzialny za funkcje operacyjne i realizowaną transformację spółki podjął decyzję dotyczącą dalszej reorganizacji struktur firmy. Dotyczy ona przeniesienia zadań administracyjno-finansowych realizowanych w ramach Centrów Usług Wspólnych (SSC - Shared Service Centers) do podmiotu zewnętrznego. Krok ten ma na celu wprowadzenie dalszej standaryzacji w zakresie najnowocześniejszych rozwiązań procesowych, wprowadzenie robotyki i automatyzacji cyfrowej oraz dalszy krok w procesie digitalizacji firmy.

W ramach transformacji spółki pierwsze centrum SSC zostało uruchomione w 2018 roku w Warszawie jako wydzielona, autonomiczna struktura Heidelberg Polska obsługująca obszar administracyjno-księgowy dla kilkunastu krajów Europy. Polski oddział Heidelberga przyjął na siebie zadanie jego stworzenia i z tego zadania wywiązał się w stu procentach. Pozwoliło to na realizację kilku kolejnych takich centrów w ramach Grupy. Struktura centrów SSC z powodzeniem przez dwa lata zarządzała i wykonywała zadania wyodrębniania z działalności operacyjnej oddziałów Heidelberga procesów administracyjno-finansowych i ich optymalizacji. Etap ten udało się z powodzeniem doprowadzić do końca.

Obecnie zgodnie z podjętą decyzją wszystkie zadania realizowane przez te centra zostaną przekazane międzynarodowej firmie Capgemini, która została wybrana w procedurze konkursowej. Capgemini ma za sobą 24-letnie doświadczenie w tym obszarze działania, zatrudnia 14 ooo ekspertów w zakresie finansów, podatków, analityki biznesowej, ryzyk, controllingu w 17 lokalizacjach, w tym również w Polsce, które obsługują wiele znanych międzynarodowych firm na całym świecie.

Zgodnie z wdrażaną strategią centra SSC w Warszawie, Szanghaju i Kuala Lumpur powinny skutecznie przekazać swoje zadania firmie Capgemini do stycznia przyszłego roku, a zakończą swoją działalność
z końcem pierwszego kwartału 2021. Aby proces ten przebiegł sprawnie, obie firmy będą ze sobą cały czas współpracowały.

Podjęta decyzja to kolejny niezbędny krok pozwalający uelastycznić działania operacyjne firmy i umacniający wiodącą pozycję rynkową Heidelberga, wykorzystując możliwości cyfryzacji i gwarantując przewagę konkurencyjną, niezależnie od bardzo trudnej globalnej gospodarczej sytuacji z powodu pandemii.

W związku z powyższym pakiet zmian zakłada także redukcję kilkudziesięciu miejsc pracy we wspomnianych lokalizacjach.

Centrum SSC w Warszawie funkcjonowało od początku jako autonomiczny dział w strukturach firmy Heidelberg Polska i  podjęta decyzja restrukturyzacyjna nie będzie miała żadnego wpływu na działalność Heidelberg Polska w zakresie operacyjnym, tj. sprzedaży i serwisu. Likwidacja centrum SSC w Warszawie i przeniesienie zadań administracyjno-finansowych do podmiotu zewnętrznego oznacza jednak konieczność wprowadzenia w życie planu redukcji etatów tego działu.

Heidelberg Polska jako podmiot zależny Grupy Heidelberg, realizując podjętą decyzję i koordynując stosowne działania z procesem przekazywania obowiązków firmie Capgemini, planuje kilkuetapowe rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami zatrudnionym w SSC.

Spółka i Grupa pracują obecnie nad pakietem dodatkowych świadczeń dla zwalnianych pracowników oraz programem aktywizacji zawodowej wspierającym ten proces.

Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>