Złoty Medal Chemii 2020
29 wrz 2020 13:50

Tylko dwa tygodnie mają tegoroczni licencjaci i młodzi inżynierowie na zgłoszenie swoich prac dyplomowych do 10. edycji prestiżowego konkursu Złoty Medal Chemii. W konkursie organizowanym przez Instytut Chemii Fizycznej PAN we współpracy z firmą DuPont Poland na laureata czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Każdy z finalistów otrzyma możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN.

Autorzy nowatorskich prac licencjackich lub inżynierskich, napisanych i obronionych w roku akademickim 2019/2020, a obejmujących tematyką chemię lub jej pogranicza z biologią i fizyką, mogą zgłaszać się do rywalizacji o tegoroczny Złoty Medal Chemii.

Konkurs jest objęty honorowym patronatem prof. dr. hab. Macieja Żylicza, prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN, a fundatorem nagród firma DuPont.

Prace na konkurs można nadsyłać do 9 października za pośrednictwem strony www.zlotymedalchemii.pl. Na laureata Złotego Medalu Chemii czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Zdobywca Srebrnego Medalu otrzyma 5 tys. złotych, a Brązowego – 2,5 tys. złotych.  Oprócz nagród głównych przyznane zostaną także minimum trzy wyróżnienia firmy DuPont o wartości 2 tys. złotych. Wszyscy finaliści konkursu zyskają możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach.

„Od zawsze w centrum zainteresowania konkursu Złoty Medal Chemii  byli młodzi naukowcy i ich innowacyjne prace. Z roku na rok widzimy, że działalność naukowa robi się coraz bardziej popularna i mamy okazję obserwować, jak wiele osiągnięć naukowych ma szansę zostać wdrożonych w życie”  – mówi prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN.

Najważniejsze kryteria, którymi kierować się będzie jury decydujące o otrzymaniu nagrody lub wyróżnienia, to: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

„To ogromny zaszczyt dla naszej firmy już po raz dziesiąty organizować wspólnie z  Insystutem Chemii Fizycznej PAN ten prestiżowy konkurs. Poprzednie edycje dowiodły ogromnego potencjału i wiedzy uczestników, pod którego wrażeniem jesteśmy do dzisiaj.  Jestem pewien, że ta edycja także okaże się pod tym względem wyjątkowa” – mówi Andrzej Pałka, dyrektor generalny DuPont Poland.

Konkurs cieszy się rosnącym zainteresowaniem - w ubiegłorocznej edycji Złoty Medal Chemii 2019 powędrował do Macieja Piejko z Wydziału Chemii, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Młody naukowiec zdecydował się na pracę pt. „Opracowanie koncepcji mechanizmu zwijania białek z głębokimi węzłami”. Jury było pod wielkim wrażaniem zarówno pracy, jak i interesującej, dynamicznej prezentacji. Ogłoszenie listy finalistów nastąpi 31 października 2020 r. Uczestnicy zakwalifikowani do finału konkursu zostaną zaproszeni do Instytutu Chemii Fizycznej PAN w celu przedstawienia wyników swojej pracy licencjackiej/inżynierskiej w formie dziesięciominutowej prezentacji podczas sesji finałowej konkursu. Prezentacje finalistów odbędą się 17 listopada 2020 .
Ogłoszenie końcowych wyników konkursu nastąpi 3 grudnia 2020 podczas uroczystego wręczenia nagród laureatom.

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu, w tym jego harmonogram i regulamin są na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl.

Opracowano na podstawie informacji organizatora

error: Kopiowanie zabronione!
cript>