Sharp przeciwko SARS-COV-2
30 wrz 2020 09:45

Jako pierwsza na świecie firma Sharp opracowała urządzenie, w którym na około 30 sekund wystawiono przenoszonego drogą powietrzną koronawirusa (SARS-CoV-2) na działanie jonów Plasmacluster i wykazano, że liczba cząsteczek wirusa zakaźnego została zredukowana o ponad 90 proc. Zostało to osiągnięte we współpracy z profesorem Jiro Yasudą z Narodowego Centrum Badawczego ds. Kontroli i Zapobiegania Chorobom Zakaźnym/Instytutu Medycyny Tropikalnej Uniwersytetu Nagasaki, profesorem Asuką Nanbo (członkiem zarządu Japońskiego Towarzystwa Wirusologicznego) tej samej instytucji oraz profesorem Hironori Yoshiyamą z Wydziału Mikrobiologii Uniwersytetu Shimane (również członkiem zarządu Japońskiego Towarzystwa Wirusologicznego), a także we współpracy z Uniwersytetem Nagasaki, uznanym na świecie autorytetem w dziedzinie badań nad chorobami zakaźnymi.

W grudniu 2019 r. ogłoszono epidemię „choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19)” wywołanej nowym koronawirusem (SARS-CoV-2), a do sierpnia 2020 r. ponad 25 mln osób na całym świecie zostało zakażonych SARS-CoV-2, z czego ponad 840 000 zmarło. Epidemia ta stanowi pilny i ważny problem dla społeczeństwa i wymaga podjęcia natychmiastowych środków zaradczych w wielu dziedzinach.

W 2004 r. firma Sharp zademonstrowała skuteczność technologii Plasmacluster, stosowanej w oczyszczaczach powietrza, przeciwko kociemu koronawirusowi (Feline CoV), należącemu do rodziny Coronaviridae. W następnym roku Sharp wykazał również skuteczność tejże technologii przeciwko pierwotnemu koronawirusowi SARSi (SARS-CoV), który spowodował wybuch epidemii w latach 2002-2003 i jest genetycznie podobny do nowego koronawirusa (SARS-CoV-2). Obecnie firma Sharp udowodniła swoją skuteczność przeciwko SARS-CoV-2 obecnemu w kroplach unoszących się w powietrzu.

Od 2000 r. firma Sharp wykorzystuje marketing akademicki, aby demonstrować skuteczność technologii Plasmacluster, współpracując z niezależnymi organizacjami badawczymi na całym świecie. Do tej pory wiele tych organizacji udowodniło skuteczność kliniczną w hamowaniu aktywności szkodliwych substancji, w tym nowych wirusów grypy pandemicznej, bakterii odpornych na leki i alergenów roztoczy, a także w zmniejszaniu poziomu zapadalności na zapalenia oskrzeli u dzieci z astmą. Jednocześnie potwierdzone zostało również bezpieczeństwo jonów Plasmacluster. Firma Sharp będzie nadal wnosić wkład w życie społeczne, prowadząc szeroki zakres badań wykazujących skuteczność technologii Plasmacluster.
Oto komentarz dr. Jiro Yasudy, profesora Krajowego Centrum Badań nad Zwalczaniem i Zapobieganiem Chorobom Zakaźnym Uniwersytetu w Nagasaki:
„Środki dezynfekujące takie jak alkohol i detergenty (środki powierzchniowo czynne) są skuteczne w zmniejszaniu ryzyka występowania wirusa na materiałach, jednak w przypadku infekcji za pomocą aerozoli (mikrokropelek) istnieje niewiele skutecznych środków zaradczych, poza maskami. W tym przypadku wykazano skuteczną inaktywację SARS-CoV-2 w kroplach unoszących się w powietrzu za pomocą technologii Plasmacluster. Można by oczekiwać, że jest ona przydatna do zmniejszenia ryzyka infekcji w zaludnionych pomieszczeniach, w tym w biurach, domach, placówkach medycznych i pojazdach.”

Więcej informacji o usłudze oczyszczania powietrza można znaleźć na https://bit.ly/2DlNnwF .

Opracowano na podstawie informacji firmy Sharp

cript>