Energia słowem kluczowym
11 paź 2020 07:46

W ramach tzw. Zielonego Ładu Unia Europejska zobowiązała się osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Także Portugalia jako członek UE opracowała plany służące osiągnięciu tego celu. Koncern celulozowo-papierniczy The Navigator Company postawił przed sobą jeszcze ambitniejszy cel, a mianowicie osiągnięcie neutralności klimatycznej już w 2035 r., tj. 15 lat wcześniej od terminu ustalonego przez władze UE i Portugalii. Aby osiągnąć ten cel, przedsiębiorstwo planuje inwestycje rzędu 158 mln EUR.

The Navigator Company

Działania podejmowane przez portugalski koncern celulozowo-papierniczy, mające na celu zrównoważoną transformację jego działalności, są bardzo różnorodne: począwszy od odpowiedzialnej gospodarki leśnej, poprzez optymalizację procesów przemysłowych, po eksplorację szczególnie przyjaznych dla środowiska procesów produkcji. Według aktualnego stanu wiedzy znaczenie dla globalnego ocieplenia ma poziom emisji CO2. W tym obszarze The Navigator Company opracowała już wcześniej strategię mającą na celu trwałe obniżenie szkodliwych dla klimatu emisji gazów cieplarnianych na całej długości łańcucha procesów. Już wiele lat temu zaczęliśmy się zastanawiać nad sposobami obniżenia naszych emisji CO2 – wyjaśnia Oscar Arantes, dyrektor ds. środowiska i energii w firmie Navigator. – Liczyliśmy, sprawdzaliśmy techniczne rozwiązania i doszliśmy do wniosku, że jesteśmy w stanie, mimo iż wiąże się to ze znacznymi inwestycjami, osiągnąć neutralność klimatyczną w średniej perspektywie. Ambitny plan został spisany w postaci „Planu działania Navigatora na rzecz neutralności klimatycznej”, w którym została ustalona wiążąca data: Do roku 2035 i tym samym 15 lat wcześniej od Unii Europejskiej i całej Portugalii przedsiębiorstwo ma osiągnąć pełną neutralność klimatyczną.

Szeroko zakrojony pakiet działań

Strategia Navigatora przewiduje cztery cele służące zmianom procesu produkcyjnego, które mają zostać wdrożone we wszystkich zakładach produkcyjnych – z uwzględnieniem ich specyfiki.

1) Pierwsza zmiana dotyczy wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie z surowców odnawialnych.

2) Druga obejmuje wymianę technologii w celu obniżenia emisji kopalnianego CO2.

3) Trzecia zmiana ma na celu 15-procentowe obniżenie zużycia energii w porównaniu z rokiem 2015 jako referencyjnym w oparciu o ambitny plan efektywności energetycznej.

4) Po czwarte, przedsiębiorstwo zobowiązało się do zrównoważenia emisji CO2, których nie da się uniknąć mimo tego obszernego pakietu działań.

Dzięki wdrożeniu tych środków będziemy w stanie obniżyć nasze emisje CO2 w ciągu następnych 15 lat o 90 proc. Pozostaną jedynie ilości resztkowe, tj. 10 proc., które zrównoważymy – wyjaśnia Arantes. – W przypadku niektórych emisji ich redukcja ma wynieść nawet 92 proc. – z 0,25 t CO2 na wyprodukowaną tonę papieru w 2018 roku do 0,02 t CO2 na wyprodukowaną tonę papieru w roku 2035.

Zaplanowane działania, w podziale na cztery kompleksy przemysłowe przedsiębiorstwa, wymagają łącznie inwestycji rzędu 158 milionów EUR. Oscar Arantes: Niezbędne prace rozłożyliśmy w czasie, przy czym uwzględniliśmy czas użytkowania posiadanego sprzętu. Od roku 2022 nasze zakłady będą kolejno rozpoczynać wdrażanie przyjętych działań. Ostatni z nich osiągnie neutralność klimatyczną w roku 2035.

Przejście na energię odnawialną

Energia jest tutaj słowem kluczowym. Istotnymi elementami pakietu działań są nowoczesny kocioł na biomasę, nowa elektrociepłownia, przejście na wapienniki w celu użycia biomasy oraz zastąpienie oleju gazem ziemnym. Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego i stopniowe przejście na energię odnawialną stanowią fundament tej strategii; w końcu przecież wytwarzanie i zużycie energii w papierniach to główne źródła emisji CO2. Wytwarzanie energii z surowców odnawialnych jest wg Arantesa najlepszym sposobem na zrobienie dużego kroku naprzód. Chodzi tu z jednej strony o ogromny kocioł na biomasę, który Portugalczycy budowali od ubiegłego roku w Figueira da Foz, a który we wrześniu tego roku zostanie oddany do użytku; z drugiej zaś także o nową elektrociepłownię, której budowa jest planowana w fabryce Aveiro, a która znacząco przyczyni się do osiągnięcia postawionych celów. W końcu przecież kogeneracja to bardzo skuteczny sposób na jednoczesną produkcję ciepła i energii elektrycznej.

Ponieważ posiadamy mocną pozycję w obszarze gospodarki leśnej – kontynuuje Arantes – znajdujemy się w dobrej sytuacji, aby móc wykorzystywać odpady z gospodarki leśnej na biomasę. Z powyższego dla Portugalii jako kraju popłyną od razu dwie korzyści: będzie można zmniejszyć import paliw kopalnych i tym samym poprawić gospodarkę leśną poprzez lepszą kontrolę poszycia i runa, a tym samym zmniejszenie ryzyka pożaru lasu. Na dzień dzisiejszy Navigator posiada już trzy działające elektrownie słoneczne: jedną na terenie zakładu Setúbal, drugą przy polach Espirra i trzecią – niedawno zbudowaną – w swoim Instytucie Badawczym Leśnictwa i Papiernictwa RAIZ. Dwie kolejne elektrownie słoneczne znajdują się obecnie na etapie budowy: jedna w Figueira da Foz oraz już druga elektrownia na terenie zakładu Setúbal. Budowę kolejnej elektrowni słonecznej planujemy w następnym roku w Aveiro – zdradza Arantes.

Własne lasy równoważą pozostałe emisje CO2

Osiągnięcie neutralności klimatycznej nie oznacza, że The Navigator Company nie będzie wytwarzała żadnych emisji CO2. Emisje natomiast powinny do 2035 r. pozostać na tym samym poziomie co węgiel pochłaniany w ramach procesu zalesiania. Dlatego też w odniesieniu do 10 proc. emisji, których na chwilę obecną nie da się uniknąć, i zrównoważeniu ich firma polega na swoich własnych lasach.

Lasy, którymi zarządza Navigator w Portugalii, stanowią magazyn dla ilości węgla odpowiadającej 5,2 mln t CO2. Liczba ta nie obejmuje CO2 zgromadzonego w glebie. Ilość węgla jest względnie stabilna, jak wyjaśnia dyrektor ds. środowiska i energii: Zrównoważona gospodarka leśna zapewnia względnie stały poziom węgla. Kiedy wycinamy las na danym obszarze, na sąsiednich areałach rosną w tym samym czasie inne. Także na terenie samej wycinki las ponownie odrośnie. W dobrze zarządzanej mozaice leśnej istnieją również areały, które nie są wykorzystywane do produkcji w celu zachowania równowagi 

ekologicznej. Ponadto mamy również nasz własny produkt – papier – który zawiera węgiel z drewna podczas swojego okresu użytkowania. A ten w wielu przypadkach jest długi.

Artykuł sponsorowany

 

error: Kopiowanie zabronione!