Polskie firmy poligraficzne gotowe do konkurowania z zagranicznymi podmiotami
14 paź 2020 12:33

W co czwartym MŚP z branży poligraficznej wzrósł poziom automatyzacji procesów produkcji w stosunku do ubiegłego roku – wynika z badania Siemens Financial Services. 28 proc. ankietowanych firm zwiększyło także nakłady finansowe na nowoczesny park maszyn i urządzeń, który w znacznym stopniu finansowany jest leasingiem. W efekcie tych działań 12 proc. przedsiębiorstw poligraficznych czuje się lepiej przygotowanych do konkurowania z zagranicznymi podmiotami, a 36 proc. ocenia te możliwości na tym samym poziomie.

Wyniki badania przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorców z branży poligraficznej, dotyczące aktywności inwestycyjnej w specjalistyczny sprzęt, są optymistyczne. 28 proc. firm zwiększyło nakłady na odnowienie parku maszyn i urządzeń w porównaniu do 2019 r., 58 proc. z nich pozostawiło poziom inwestycji na tym samym poziomie, a tylko 8 proc. zmniejszyło takie wydatki.

”Firmy z branży poligraficznej, podobnie jak pozostałe badane przedsiębiorstwa z sektorów spożywczego, metalowego i przetwórstwa tworzyw sztucznych, mają świadomość, że rozwój parków maszynowych jest jednym z najważniejszych elementów budowania pozycji rynkowej. Chociaż przedstawiciele sektora poligraficznego wskazują, że koszt zakupu nowoczesnego sprzętu jest dużym wyzwaniem, to starają się podążać za trendami rynkowymi w tym obszarze. Najczęściej pomaga im w tym finansowanie zewnętrzne, a dokładnie leasing, z którego korzysta blisko dwie trzecie firm z tej branży – mówi Tomasz Kukulski, prezes zarządu Siemens Financial Services w Polsce. – Dzięki inwestycjom w park maszynowy prawie połowa przedsiębiorstw z branży czuje się tak samo lub lepiej przygotowana do konkurowania w stosunku do zagranicznych podmiotów.”

Firmy z sektora poligraficznego zwiększały także częstotliwość samych odnowień parków maszynowych. W porównaniu do ubiegłego roku zrobiło to 12 proc. ankietowanych przedsiębiorców. 26 proc. zwiększyło także poziom automatyzacji procesów produkcji.

Według danych z badania Siemens Financial Services w zakładach produkcyjnych MŚP z branży poligraficznej najczęściej znajdują się maszyny introligatorskie – posiada je aż 83 proc. przedsiębiorstw. Następnie maszyny do druku cyfrowego (76 proc.) i drukujące offsetowe (70 proc.). Nieco mniejszy udział mają naświetlarki CtP (47 proc.). Odsetek pozostałych urządzeń nie jest już tak znaczący i stanowi nie więcej niż 10 proc. Wśród firm, które planują inwestycję w sprzęt, 38 proc. deklaruje, że chce nabyć nowe maszyny. Jedna piąta planuje kupić wyłącznie używane, a 17 proc. wybierze zarówno nowe urządzenia, jak i te z drugiej ręki.

”Inwestycje w nowy sprzęt są dobrą decyzją z punktu widzenia zwiększania efektywności biznesowej, tym bardziej gdy spełniają najwyższe standardy jakości i są zgodne z aktualnymi osiągnięciami inżynierów. W branży poligraficznej stawia się teraz na ekologiczne maszyny i materiały, innowacyjne metody produkcji, które redukują ilość odpadów, urządzenia niewymagające częstych konserwacji oraz automatyzację produkcji” – mówi Anita Grygorowicz, szef Zespołu Vendorskiego w Siemens Financial Services. 

Jak wynika z badania Siemens Financial Services, spośród wszystkich ankietowanych sektorów to właśnie przedstawiciele branży poligraficznej czują się najbardziej konkurencyjni w porównaniu do przedsiębiorstw zagranicznych. 12 proc. firm uważa, że ich możliwości sprzętowe zapewniają im większą konkurencyjność względem podmiotów zagranicznych (w przypadku branży spożywczej to 6 proc., obróbki metali 4 proc., tworzyw sztucznych 7 proc.). Z kolei 36 proc. przedsiębiorstw poligraficznych ocenia swoje przygotowanie do konkurowania na tym samym poziomie (lepiej tylko obróbka metali), a 22 proc. badanych na gorszym.

Przedsiębiorstwa poligraficzne chętnie wykorzystują leasing do finansowania parku maszyn. Z tej formy korzysta aż dwie trzecie firm - wynika z badania Siemens Financial Services. Co ważne, blisko co czwarty ankietowany finansuje leasingiem cały park maszyn i urządzeń - jest to najwyższy wynik spośród badanych sektorów. Polskie MŚP z branży poligraficznej korzystają często również ze środków własnych. Łącznie zyskiem finansuje maszyny i urządzenia ponad 70 proc. ankietowanych, z czego połowa nabywa w tej formie cały park MiU.

Warto podkreślić, że przedsiębiorstwa z tej branży sporadycznie wykorzystują kredyty i dotacje - ponad 90 proc. badanych deklaruje, że w ogóle nie korzysta z takich form finansowania inwestując w sprzęt.

”Leasing jest jedną z najpopularniejszych form finansowania wśród firm przemysłowych z sektora MŚP. Widać to zwłaszcza na przykładzie polskiej poligrafii, gdzie ponad 20 proc. podmiotów wyłącznie w ten sposób finansuje inwestycje w nowoczesne parki maszynowe. Popularność leasingu dostrzegamy również w innych branżach, które badaliśmy - spożywczej, przetwórstwa tworzyw sztucznych i obróbki metali. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ dzięki swojej elastyczności leasing pozwala zrealizować potrzebne inwestycje bez angażowania dużego kapitału własnego. Sama decyzja o przyznaniu finansowania jest wydawana w krótkim czasie, bez zbędnej biurokracji. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy przedsiębiorcy muszą dostosowywać się do nagłych zmian rynkowych, które z kolei często wymagają pilnych inwestycji”  – dodaje Tomasz Kukulski.

W porównaniu do ubiegłego roku 4 proc. przedsiębiorstw z sektora poligraficznego zwiększyło także udział finansowania zewnętrznego. U 79 proc. firm pozostał bez zmian, a tylko 3 proc. go zmniejszyło.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Keralla Research w marcu 2020 r. na podstawie wywiadów z 400 przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw z branż poligraficznej, metalowej, tworzyw sztucznych i food and beverage z całej Polski oraz posiadających własny park maszyn i urządzeń (MiU). Wykorzystano metodę telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CATI).

Opracowano na podstawie informacji firmy Siemens Financial Services

error: Kopiowanie zabronione!
cript>