Epson dostarczył 50 mln drukarek ze stałym zasilaniem w atrament
23 paź 2020 10:26

Firma Epson po raz pierwszy wprowadziła na rynek drukarki atramentowe z systemem stałego zasilania w atrament (na wielu rynkach obecnie występujące pod nazwą EcoTank) w październiku 2010 r., w Indonezji. Następnie sukcesywnie rozszerzała obszar, na którym sprzedawane są te drukarki, dochodząc do 170 krajów i regionów w 2019 r. W ten sposób łączna światowa sprzedaż drukarek atramentowych Epson z systemem stałego zasilania w atrament osiągnęła ostatnio 50 mln sztuk. Dzięki ograniczeniu zużycia plastiku, który jest głównym składnikiem kartridży, firma szacuje, że emisja CO2 była o ok. 166 000 ton niższa niż gdyby wszystkie te urządzenia były drukarkami na kartridże.1

Dzięki strategii zakładającej wejście w pierwszej kolejności na rynki rozwijające się, a następnie do krajów wysoko rozwiniętych, Epson znacząco przyczynił się do rokrocznego zwiększenia udziału drukarek z systemem stałego zasilania w atrament w całym segmencie urządzeń atramentowych. W rezultacie firma Epson od 10 lat utrzymuje najwyższy udział 2 w globalnym rynku drukarek z systemem stałego zasilania w atrament.

Gwałtowne przemiany społeczne ostatnich miesięcy pociągnęły za sobą zmiany w środowisku biurowym i edukacyjnym w roku fiskalnym 2020. Epson zamierza nadal oferować znacznie niższe koszty drukowania niż konkurenci oraz najlepsze parametry w zakresie ochrony środowiska we wszystkich segmentach tak, aby klienci firmy mogli drukować tanio i ekologicznie.

Opracowano na podstawie informacji firmy Epson

1) Skalę redukcji emisji CO2 materiałów eksploatacyjnych obliczono, porównując łączną liczbę butelek z atramentem sprzedanych do sierpnia 2020 r. z liczbą kartridżów potrzebnych do wydrukowania tej samej ilości materiałów i przeliczając je na odpowiednik CO2. Emisja CO2 została obliczona na podstawie warunków oceny firmy Epson, które uwzględniają wpływ materiałów eksploatacyjnych i produkcji części. Rzeczywista emisja CO2 będzie się różnić w zależności od sposobu użytkowania drukarki przez klienta. Co poddano ocenie: kartridże do drukarek i ich opakowania oraz pojemniki na atrament o dużej pojemności i ich opakowania (obliczone na podstawie zamiennych kartridżów i butelek z atramentem)

2) Jeśli chodzi o liczbę pojemników na atrament o dużej pojemności sprzedanych na całym świecie od 2010 r. do sierpnia 2020 r. Największy udział w liczbie sprzedanych pojemników na atrament na całym świecie od 2010 do 2019 r., według badań IDC (Źródło: IDC's Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2020Q2). Należy pamiętać, że nazwy produktów i dostępność mogą się różnić w zależności od kraju i regionu

 

cript>