System farb najwyższej jakości poprawia jakość recyklatu
24 lis 2020 15:46

Międzysektorowy projekt „Recyclate Initiative” realizowany przez czołowe firmy reprezentujące sektory tworzyw sztucznych, farb i recyklingu – wśród nich hubergroup – wykonał duży krok na drodze do realizacji swego celu. Zaawansowane testy sprawdzające rezultaty działań na rzecz poprawy jakości recyklatu uzyskanego z folii poliolefinowych potwierdziły, że potencjał recyklingu laminatów BOPP/BOPP może zostać znacznie poprawiony w wyniku stosowania odpowiednich systemów farbowych. Dzięki nim można uzyskać wysokiej jakości granulat o własnościach porównywalnych z tymi, którymi charakteryzują się materiały pierwotne. Taki granulat może być przetwarzany, np. z użyciem technologii formowania wtryskowego, i wykorzystywany ponownie choćby w branży motoryzacyjnej. Opakowania zyskują w ten sposób nowe życie w zaawansowanych, pełnowartościowych aplikacjach.

Farby mają niezaprzeczalnie istotny wpływ na jakość recyklatu. Wcześniejsze użycie standardowego systemu farb nitrocelulozowych nie przyniosło pożądanych rezultatów. Produkty rozkładu farb odbarwiają regranulat i znacznie pogarszają jego właściwości mechaniczne i sensoryczne.

Dr Christian Schirrmacher, reprezentant techniczny firmy hubergroup Print Solutions w tym projekcie, informuje o stopniu zaawansowania projektu: Naszym pierwszym wyzwaniem było zrozumienie procesu recyklingu na poziomie chemicznym i fizycznym. Następnie, w drugiej fazie projektu, opracowaliśmy metodologię badań laboratoryjnych w celu odkrycia surowców, które spełniają skomplikowane wymogi tego procesu. Dzięki tej informacji byliśmy w stanie ustalić właściwy skład farby.

Dzięki przejściu na system farbowy oparty na poliuretanie (Gecko Platinum Flexo) producent farb drukarskich z Kirchheim w istotny sposób przyczynił się do sukcesu projektu. Seria farb Gecko Platinum firmy hubergroup, która została zaprojektowana specjalnie do realizacji wymagających zleceń na opakowania przeznaczone do sterylizacji, wytrzymuje wpływ wysokich temperatur wykorzystywanych w trakcie regranulacji folii polipropylenowej. Dzięki stabilności farb regranulat zachowuje swoje własności wysokojakościowego materiału, które są porównywalne z tymi typowymi dla materiałów pierwotnych.

Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tej inicjatywy i świętować jej pierwsze sukcesy. Osiągnięcie to było możliwe tylko dzięki współpracy w całym łańcuchu dostaw oraz połączeniu wiedzy i doświadczenia każdego uczestnika - tak Schirrmacher chwali pozytywną i konstruktywną współpracę partnerów projektu.

Czym jest „recyklatowa” inicjatywa? To współpraca między firmami z sektorów produkcji farb i tworzyw sztucznych oraz recyklingu takich jak m.in. Maag (opakowania), Taghleef Industries (folie), Henkel (kleje do laminowania) oraz hubergroup Printing Sciences (farby do druku). Powstała w związku z rosnącym popytem na opakowania z plastiku nadające się do recyklingu. To również reakcja środowiska na ogłoszony przez Unię Europejską cel środowiskowy, jakim jest osiągnięcie zasad gospodarki obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych do 2030 r.

Z myślą o realizacji tego celu firma hubergroup aktywnie angażuje się również w inne projekty branżowe, a także różne stowarzyszenia (np. CEFLEX).

Na podstawie informacji firmy hubergroup opracował TK

cript>