UE planuje ekologiczną normę leśną
13 lip 2021 08:00

Unia Europejska rozważa wprowadzenie nowego standardu leśnego, który będą musiały wspierać wszystkie firmy związane z przemysłem drzewnym, w tym producenci papieru.

Unia Europejska planuje wprowadzenie nowej kwalifikacji w celu określenia zrównoważonej gospodarki leśnej, obejmującej zrównoważone systemy ekologiczne, jak również dobre praktyki gospodarki leśnej. Jednak wiele organizacji branżowych reprezentujących przedsiębiorstwa działające w lasach sprzeciwia się temu posunięciu, wzywając Komisję Europejską do ponownego rozważenia tej kwestii przed opublikowaniem strategii leśnej UE w dniu 20 lipca br.

Stowarzyszenia branżowe, w tym CEPI, reprezentujące europejskich producentów papieru, są sygnatariuszami listu, stwierdzając: opinie sektora nie zostały uwzględnione w projekcie. Proponuje się ustanowienie dobrowolnego certyfikatu UE, który - jak zauważają grupy - będzie skutecznie powielał istniejące certyfikaty FSC i PEFC.

Lepiej byłoby, gdyby UE wykorzystała środki na ten cel do wsparcia wysiłków małych producentów w celu uzyskania certyfikatu. W przeciwnym razie utworzenie nowego systemu certyfikacji mogłoby zwiększyć koszty, doprowadzić do powielania i wywołać zamieszanie wśród konsumentów.

Projekt zachęca do przyjęcia uniwersalnego podejścia do zrównoważonej gospodarki leśnej, mającego zastosowanie do lasów od Finlandii po Grecję i Portugalię - czytamy w liście otwartym. Ustanowienie nowych ram prawnych w celu stworzenia narzędzia planowania i zarządzania lasami na poziomie UE oraz określenie progów dla zrównoważonej gospodarki leśnej w pierwszej kolejności miałoby silny wpływ na zrównoważoną gospodarkę – napisano w dokumencie.

UE chce nadać priorytet produktom z drewna o długim okresie użytkowania, w przeciwieństwie do szybkorosnących gatunków, wykorzystywanych do produkcji papieru i paliwa. Wspieranie długotrwałych produktów drzewnych wymaga wspierania aktywnej gospodarki leśnej, w tym produkcji i konsumpcji innych produktów drewnopochodnych, takich jak papier, opakowania i energia, które są niezbędne do osiągnięcia celów UE w zakresie neutralności węglowej - wskazano.

Organizacje podkreślają również, że leśnictwo zapewnia podejście 3S do celów UE w zakresie neutralności węglowej: sekwestracja węgla, magazynowanie węgla w drzewach i produktach drzewnych oraz zastępowanie węgla poprzez stosowanie produktów pochodzących z lasów zamiast jednorazowych tworzyw sztucznych i innych materiałów zależnych od paliw kopalnych.

W osobnym oświadczeniu CEPI wezwało Komisję Europejską, aby nie narzucać obowiązkowego elementu pochodzącego z recyklingu w określonych produktach opartych na włóknach papierowych, ponieważ zakłóciłoby to równowagę systemu zbierania i ponownego wykorzystania włókien, który już jest bliski limitów, z 72 proc. produktów papierowych poddawanych recyklingowi.

Zmiana zaproponowana przez Komisję zmusiłaby mniejszych producentów z Europy Północnej, którzy mają blisko do źródeł włókien pierwotnych, do przekierowywania odzyskanych włókien z innych części UE, gdzie byłyby one wykorzystywane w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. W komunikacie napisano: Recykling papieru można znacznie lepiej wspierać poprzez dalszy rozwój wysokiej jakości systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz wspieranie przemysłu w gospodarowaniu nieuniknionymi pozostałościami po recyklingu.

Opracowano na podstawie informacji portalu Print Business

 

 

cript>