Zrównoważone finanse według Bertranda Badrè
27 lip 2021 09:11

Po kryzysie gospodarczym z lat 2008-2009 światowy system finansowy rozpoczął pierwszą transformację zmierzając w kierunku bardziej odpornych i zrównoważonych form. W obecnym kontekście, w którym recesja wywołana pandemią jeszcze bardziej uwydatniła nierówności na świecie, nowe podejście do inwestycji nabiera kluczowego znaczenia.

Bertrand Badrè, założyciel Blue like an Orange Sustainable Capital, firmy inwestycyjnej promującej zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost poprzez redukcję czynników ryzyka, uczynił odpowiedzialność finansową główną misją swojej działalności.

Wcześniej Bertrand Badré zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego Banku Światowego i CFO Grupy Banku Światowego; jest autorem książki „Czy finanse mogą uratować świat?” z przedmową Emmanuela Macrona i Gordona Browna. Obecnie zasiada w kanadyjskim zarządzie Fintech Wealth Simple, był też dyrektorem finansowym grupy Société Générale i Crédit Agricole oraz pełnił funkcję członka zespołu dyplomatycznego prezydenta Jacquesa Chiraca.

Podczas konferencji Future Factory, zaplanowanej na 15 i 16 września 2021, Badrè podzieli się swoją wizją, a zarazem odważną receptą na przekształcenie finansów w dobroczynny i odpowiednio uregulowany impuls, który pomaga rozwiązywać globalne problemy, zmierzając w kierunku zrównoważonego rozwoju nakierowanego na wspólne dobro.

Opracowano na podstawie informacji Acimga

 

 

 

 

cript>