Wyniki Arctic Paper za II kwartał 2021
18 sie 2021 10:48

Skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży w II kwartale wzrosły do 786,6 mln PLN (173,3 mln EUR). EBITDA w II kwartale wyniosła 84,2 mln PLN (18,5 mln EUR). EBIT w II kwartale wyniósł 54,5 mln PLN (12,0 mln EUR), a zysk netto 35,6 mln PLN (7,8 mln EUR).

Połączenie segmentów celulozy i papieru wzmacnia Grupę podczas trwającego ożywienia gospodarczego. Zadłużenie spadło o jedną trzecią, do 152,6 mln PLN (221,8 mln PLN). Nastąpił 242 proc. wzrost sprzedaży papieru opakowaniowego w pierwszej połowie 2021 r. w porównaniu z pierwszą połową 2020 r. Wprowadzenie nowych produktów w ramach segmentu innowacyjnych opakowań poszerza ofertę o nowe obszary zastosowań.

Dywidenda w wysokości 0,30 zł na akcję została wypłacona w lipcu, po okresie sprawozdawczym.

W omawianym okresie mieliśmy do czynienia z kontynuacją ożywienia popytu i korzystniejszymi warunkami rynkowymistwierdził Michał Jarczyński, prezes zarządu Arctic Paper SA. Dodał też: Spodziewamy się dalszego wzrostu w obszarze opakowań, ponieważ coraz więcej firm przechodzi na innowacyjne rozwiązania będące alternatywą dla tworzyw sztucznych, a my zintensyfikowaliśmy nasze wysiłki w celu zidentyfikowania nowych możliwości rynkowych w tym zakresie.

Jak zaznaczył prezes Jarczyński, w II kwartale 2021 r. przychody i zyski Arctic Paper znacznie wzrosły w porównaniu do drugiego kwartału 2020 r. EBITDA Grupy wyniosła 84,2 mln PLN (48,0 mln PLN przed rokiem), a przychody 786,6 mln PLN (616,0 mln PLN). Równowaga pomiędzy segmentami papieru i celulozy przechyla się na korzyść celulozy, papier pozostaje stabilny, a skonsolidowany wynik ponownie pokazuje, jaka wartość płynie z połączenia obu tych segmentów w ramach Grupy. W tym okresie sytuacja finansowa Arctic Paper uległa poprawie: dług netto zmniejszył się o jedną trzecią, czyli o 69,1 mln PLN, do 152,6 mln PLN (221,8 mln PLN), a nowa umowa finansowania, która weszła w życie w drugim kwartale, dodatkowo obniży jego koszty.

Segment papieru osiągnął EBITDA na poziomie 26,0 mln PLN (30,0 mln PLN) oraz obroty na poziomie 526,8 mln PLN (403,8 mln PLN). Wolumen sprzedaży papieru osiągnął 149 000 ton (114 000 ton) z pozytywnym wpływem na portfel zamówień, a wykorzystanie mocy produkcyjnych jest nadal znacznie powyżej średniej europejskiej i wynosi 92 proc. (69 proc.), pomimo planowanego postoju remontowego w czerwcu. Jednak ożywienie gospodarcze spowodowało również presję na koszty operacyjne, ponieważ surowce, opakowania i transport stają się coraz droższe. Jak wyjaśniał Michał Jarczyński: Staramy się zniwelować skutki inflacji kosztowej wyższymi cenami naszych produktów: w II kwartale średni przychód na tonę wzrósł o 3,9 proc.

W omawianym okresie Arctic Paper Grycksbo wprowadził na rynek nową linię produktów – G-Flexmatt – nadającą się zarówno do pakowania produktów spożywczych, jak i niespożywczych. Dodano również nowe rozwiązania do szybko rozwijającej się gamy Munken Kraft produkowanej w Munkedal i Kostrzynie, aby dalej poszerzać ofertę. W I połowie br. wolumeny Munken Kraft wzrosły o 242 proc. w porównaniu do I połowy 2020 roku.

Dla Rottneros – segmentu celulozy – drugi kwartał był mocny, ze wzrostem sprzedaży, produkcji i wyników finansowych. Przychody zwiększyły się do 593 milionów SEK (510 milionów SEK), a EBIT wyniósł 97 milionów SEK (2 miliony SEK) . Wielkość produkcji w omawianym okresie wzrosła do 109 200 ton (97 700 ton).

Jesteśmy dobrze przygotowani do dalszego poszukiwania nowych możliwości biznesowych, ponieważ rynki europejskie stopniowo powracają do wyższego stopnia normalności. Położenie mocniejszego akcentu na rozwój segmentu opakowań przyczyni się do uzyskania lepszego miksu produktowego, a my jednocześnie utrzymamy i będziemy rozwijać naszą pozycję w obszarze papieru graficznego. Będzie to jeden z filarów strategii Grupy, którą planujemy przedstawić na początku września - podsumował Michał Jarczyński.

Opracowano na podstawie informacji Grupy Arctic Paper

cript>