Klimat w pomieszczeniu: Dobre inwestycje
2 wrz 2021 10:08

Wysoka wydajność, łatwa instalacja, bezwzględna higiena i niewielkie nakłady na konserwację: to cechy, które mają znaczenie w nowoczesnych systemach nawilżania powietrza.

W celu zapewnienia optymalnej wilgotności powietrza w przemyśle drukarskim stosuje się różne systemy i technologie. Bezpośrednie nawilżanie powietrza w pomieszczeniu przy użyciu technologii wysokociśnieniowej jest obecnie najlepszym rozwiązaniem.

 

Wysoka wydajność, łatwa instalacja, bezpieczna higiena, niskie koszty energii i prosta konserwacja to główne zalety. W systemach nawilżania Condair Systems woda jest najpierw oczyszczana z zarazków i minerałów, a następnie transportowana za pomocą pompy wysokociśnieniowej bezpośrednio do nawilżaczy umieszczonych w pomieszczeniach produkcyjnych. Wymagana wilgotność względna jest kontrolowana przez cyfrowe systemy sterowania, które stale monitorują sytuację klimatyczną w pomieszczeniach. Precyzyjne punktowe uruchamianie nawilżaczy następuje po przekroczeniu ustawionej dolnej granicy zadanej wartości.

Ponieważ w bezpośrednim nawilżaniu pomieszczenia (hale lub wybrane obszary) określa się indywidualnie strefy nawilżania, różne wartości zadane mogą być zrealizowane również dla pomieszczeń o różnych zastosowaniach. Różne wydajności dysz i wielkości jednostek Condair Systems zapewniają idealne wyniki nawilżania dla różnych zastosowań w przemyśle opakowaniowym.

 

 

Nowa broszura „Wilgotność i produkcja”

Na 16 stronach nowego poradnika opisano zalety optymalnej wilgotności powietrza dla ludzi, a także w aspekcie obróbki materiałów i eksploatacji maszyn. Przedstawiona została najnowsza technologia w nawilżaniu powietrza wraz z praktycznymi przykładami.

 

Kliknij tutaj po bezpłatną informację:

https://www.condair-systems.pl/czynnik-produkcyjny-klimat

 

 

Condair Systems GmbH
Dominic Giesel
Nordportbogen 5 / 22848 Norderstedt
Tel.: +4940 / 85 32 77-31
Fax: +4940 / 85 32 77-44
dominic.giesel@condair.com 

cript>